Od 3.452 povabljenih brezposelnih je prošnje oddalo 1.425 oseb, Revoz jih je nato sprejel le 300, se pravi približno vsakega petega med prosilci. 
Gre sicer za izjemno težko delo, večinoma v nočni izmeni, za kar pravijo, da zaposleni prejmejo okrog 900 evrov neto plače (s 50-odstotnim zakonsko določenim dodatkom za nočno delo). V Revozu so navedli, da je bruto plača 1.200 evrov. Če ta znesek preračunamo v neto, pa je to 829 evrov mesečno, kar je manj kot 900. Kakorkoli, zaposlitve so zgolj prek dveh agencij. Revoz delavce še vedno išče.

Vse gre prek dveh agencij

Zavod za zaposlovanje je v zadnjih petih mesecih pridobil 1.425 oseb, ki so se želeli zaposliti v novomeškem Revozu in so dali tudi vlogo za zaposlitev. Vseh povabljenih je bilo sicer 3.462. Nadaljnji postopki za zaposlitev so nato potekali prek dveh agencij za zaposlovanje: Kariera in M Servis. Zavod pa je brezposelne iskal (in jih še vedno išče) na kar petih območjih: Novo mesto, Ljubljana, Celje, Trbovlje in Sevnica.
Iz zavoda so še sporočili, da v Revozu še vedno potrebujejo dodatno delovno silo v proizvodnji, v zadnjih mesecih pa tudi upravljavce viličarjev. Zaradi tega so organizirali usposabljanje brezposelnih za viličariste. Skupina 13 brezposelnih je marca usposabljanje zaključila, dve skupini (skupno 34 oseb) pa bosta to zaključili aprila.

Redki zadostijo visokim Revozovim zahtevam

V zavodu še ugotavljajo, da je malo zaposlenih glede na prijave, razlog za to pa je v postopku Revozovega preverjanja sposobnosti. Revoz ima namreč zelo visoke zahteve tako glede ročnih spretnosti kot zdravstvenih sposobnosti. Nadalje navajajo, da ljudje ne zmorejo tempa dela, da niso uspešni pri opravljenih preizkusnih dob, da prihaja do odstopa od dela iz zdravstvenih razlogov posameznikov in podobno.
Vseeno pa dodajajo, da bodo vse do maja neprekinjeno iskali kandidate za zaposlitev in tudi izvajali vse aktivnosti za njihovo zaposlitev.

Delo večinoma v proizvodnji in v stalni nočni izmeni

Kaj se dogaja smo vprašali tudi v Revoz, tam pristojna vodja Nevenka Bašek Zildžović pa je za portal Moja Dolenjska odgovorila naslednje:
Koliko novih zaposlitev je bilo v letu 2017?
Delov Revozu je dobilo več kot 300 novih sodelavcev, zaposlovanje je še vedno v teku.
Kakšni so pogoji: plače, izmene in ostalo?
Večinoma gre za delo neposredno v proizvodnji, pretežno v nočni izmeni, ki je stalna nočna izmena, nekaj pa je tudi zaposlitev v dnevnih izmenah, ki se izmenjujeta.
Zakaj so zaposlitve preko agencij in ne neposredno v Revozu?
Glede na to, da gre za velika nihanja v številu zaposlenih, je tovrstno prilagajanje za nas predvsem hitrejše in lažje.
Ali so plače zaposlenih prek agencij nižje kot plače zaposlenih?
Zaposleni prek agencij so v vseh izplačilih in pogojih povsem izenačeni z redno zaposlenimi.
Kakšne so sicer povprečne plače zaposlenih v Revozu?
Začetna plača za delo v nočni izmeni znaša 1.200 evrov bruto oziroma okoli 900 evrov neto.
Kakšni sta bolniška in fluktuacija?
Bolniška odsotnost se giblje med 4 in 5 %, fluktuacija pa je različna, odvisna predvsem, koliko je novih prihodov.
T. H.