Revoz zaposlil večje število tujih državljanov

Revoz Novo mesto (vir: arhiv)

V novomeškem Revozu, kjer so iskali preko 300 novih sodelavcev za delo v nočni izmeni, so potrebe zapolnili, novih delavcev za ta mesta ne iščejo več. Pri tem je Revoz zaposlil večje število državljanov iz Bosne in Hercegovine ter sosednje Hrvaške. Prvi so večinoma nastanjeni v Novem mestu in okolici, za državljane Hrvaške pa Revoz zagotavlja dnevni prevoz na delo in z dela.

V uredništvu smo prejeli več informacij o tem, da je med Revozovimi novimi zaposlenimi za določen čas, povezano s tretjo izmeno, veliko tujih državljanov. Zato smo v Revoz vprašali, kako je s tem, Nevenka Bašek Zildžović pa je za portal Moja Dolenjska odgovorila naslednje:

Ali je Revoz popolnil vse potrebe po novih delavcih?
Revoz je pridobil ustrezno število novih delavcev za zagon polne nočne izmene, povezane z začetkom proizvodnje novega modela, tj. clia IV. Revoz nadaljuje z zaposlovanjem za ostale poklice ter za pokrivanje fluktuacije.

Ali je točna informacija, da je Revoz zaposlil veliko tujih državljanov, ki pa ne najdejo namestitev v Novem mestu in jih avtobus dnevno na delo in z dela vozi s sosednje Hrvaške, celo Zagreba, kjer naj bi začasno prebivali?
Revoz je zaposlil določeno število državljanov iz BIH, ki so večinoma nastanjeni v Novem mestu in okolici, ne pa na Hrvaškem. Res pa je, da v podjetju trenutno dela tudi nekaj državljanov Hrvaške (zaposleni so kot agencijski delavci), za katere Revoz zagotavlja dnevni prevoz na delo in z dela.

V Sloveniji je trenutno 82.993 registrirano brezposelnih oseb, v jugovzhodni Sloveniji pa 5.965 oseb. Oktobra je bilo na novo prijavljenih 9.673 iskalcev zaposlitve. Trenutno je v Sloveniji na voljo 2.557 prostih delovnih mest, od tega 124 na območju Območne službe Novo mesto, ki pokriva več občin. V letu 2017 je bilo v Sloveniji izdanih 9.058 delovnih dovoljenj za tujce, skupno ima tovrstna dovoljenja že 18.827 tujih državljanov.

Nočna izmena je stekla konec februarja

Spomnimo. V novomeškem Revozu je konec februarja stekla nočna izmena, ki je bila načrtovana v okviru priprav na začetek proizvodnje novega, tretjega modela v tovarni, to je renault clia 4. Pred tem je v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje in dvema zaposlitvenima agencijama potekalo obsežno iskanje novih delavcev. Na podlagi tega so jih zaposlili preko 300.

Maja pa smo poročali, da je Revoz napovedal potrebo po zaposlitvi 400 novih delavcev, saj je povpraševanje po njihovih avtomobilih zelo poraslo. Kandidate za zaposlitev so iskali na območju kar petih območnih služb: Novo mesto, Sevnica, Celje, Trbovlje in Ljubljana. Šlo je večinoma za delo v proizvodnji in v stalni nični izmeni. Le malo teh novih zaposlitev pa je bilo v dnevnih izmenah, ki se izmenjujejo (dopoldne – popoldne).

Vse prek zaposlitvenih agencij

Poročali smo že, da so šle vse zaposlitve, ko so v Revozu sprejeli prosilca, prek dveh agencij: Kariera in M Servis. Plače t. i. agencijskih delavcev pa so, po zagotovilih iz Revoza, izenačene s plačami zaposlenih v podjetju. V praksi je bilo to tako, da je Zavod za zaposlovanje pridobil interesente za zaposlitev v Revozu, ti so tudi dali vlogo za zaposlitev. Nadaljnji postopki za zaposlitev pa so nato potekali prek agencij Kariera in M Servis. Zavod za zaposlovanje je izvedel tudi več delavnic za zaposlitev brezposelnih v Revozu.

Glede na prijave jih je Revoz nato malo zaposlil

Nato pa so v Zavodu za zaposlovanje ugotavljali, da je bilo malo zaposlenih glede na prijave, kot razlog so navedli postopke Revozovega preverjanja sposobnosti. Revoz je imel namreč zelo visoke zahteve tako glede ročnih spretnosti kot zdravstvenih sposobnosti. V zavodu so še navajali, da ljudje ne zmorejo tempa dela, da niso uspešni pri opravljenih preizkusnih dob, da prihaja do odstopa od dela iz zdravstvenih razlogov posameznikov in podobno.

Primer: Od 3.452 povabljenih brezposelnih prek Zavoda RS za zaposlovanje je prošnje oddalo 1.425 oseb, Revoz jih je nato sprejel le 300, to je približno vsakega petega med prosilci.

Gre sicer za izjemno težko delo, večinoma v nočni izmeni, za kar so spomladi iz Revoza sporočili, da zaposleni prejmejo okrog 900 evrov neto plače (s 50-odstotnim zakonsko določenim dodatkom za nočno delo). V Revozu so navedli, da je bruto plača 1.200 evrov. Zaposlitve so začasne in zgolj prek agencij. Povprečna mesečna plača vseh zaposlenih v Revozu je bila v letu 2016 približno enaka povprečni slovenski plači, to je okrog 1.500 evrov bruto oziroma 1.000 evrov neto.

Pomoč države: 73,86 milijona evrov 

Revoz je doslej od države Slovenija prejel skoraj 75 milijonov evrov, večino od tega od ministrstva za gospodarstvo (73,86 milijona evrov). Od tega so v času od decembra 2013 do februarja 2016 prejeli 22,5 milijona evrov. Po februarju 2016 nakazil ni bilo več, kažejo podatki Erarja.

Trenutne potrebe po zaposlitvah

Revoz trenutno k sodelovanju vabi več novih sodelavcev, iščejo kadre za naslednji delovni mesti: Avtomatika/robotika ter Upravljanje in vzdrževanje linij v obratu karosernice in presernice. Za prvo delovno mesto zahtevajo univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo elektrotehnike, smer avtomatika. Za drugo pa najmanj srednješolsko izobrazbo smeri elektrotehnik, elektronik. V obeh primerih je delo v izmenah. Več podatkov je razvidnih tukaj: revoz.si/jobs

J. M.