Revoz: Priznali ali ne: tudi Novomeščani sedijo na sodu okoljskega smodnika

(vir: revoz.si)

V Revozu je lakirnica za 900 avtomobilov dnevno, podobna naj bi bila Magnina v Hočah, kjer se krajani temu upirajo, skrbijo jih okoljski vidik in vplivi na zdravje. Kaj pa Novo mesto? Kakšni so tu okoljski podatki? Ne ravno zgovorni, še manj povedni.

V razpravah okrog nameravane postavitve Magnove lakirnice avtomobilov v Hočah pri Mariboru se pogosto omenja tudi Revoz iz Novega mesta. V Hočah naj bi šlo za podobno lakirnico kot v Novem mestu, kjer so kapacitete 900 avtomobilov dnevno (v treh izmenah). Revoz je lani izdelal 133.693 avtomobilov oziroma skoraj 40.000 več kot leta 2013. Vsi ti avtomobili pa gredo tudi skozi tam postavljeno lakirnico.

V povezavi z Magno in Hočami omenjajo tudi Revoz in Novo mesto

Na eni od razprav glede nameravane lakirnice v Hočah, kjer se krajani temu upirajo predvsem zaradi okoljskega vidika in neznank pri vplivu na zdravje, je sodeloval tudi Slavko Pungeršič, predsednik sindikata v Revozu. Po poročanju štajerskih spletnih medijev je povedal: “Gre za približno tako veliko lakirnico, kot jo imamo v Revozu. Število ljudi v lakirnici, ki jih bo imela Magna v Hočah, je podobno tistemu, ki jih ima v lakirnici Revoz.” Jorg Hodalič, direktor podjetja E-net okolje, ki je za Hoče izdelalo (po mnenju mnogih precej pomanjkljivo okoljsko poročilo), pa je pred dnevi v Hočah dejal, da bo vzpostavitev tovarne zagotovo imela določene vplive, vendar bodo vsi škodljivi vplivi na zrak, vodo in hrup pod zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi.

Glede vplivov na zdravje očitno nimajo ali pa nočejo izdati podatkov

Glede vplivov na zdravje ljudi pa je Hodalič dejal, da z gotovostjo ni mogoče napovedati, kakšen vpliv bi to lahko imelo, vendar doslej iz okolice podobnih obratov, kakršna sta tudi v avstrijskem Gradcu ali Novem mestu, ni bilo nobenih informacij o morebitnih škodljivih vplivih. No, če ni nobenih informacij, to še ne pomeni, da ni teh škodljivih vplivov.

Kako je torej z novomeško lakirnico in kakšni so škodljivi vplivi?

Pretekle dni smo v Revoz vprašali, ali imajo lakirnico in kako velika je. Prejeli smo odgovor:
“Da, gre za srednje veliko lakirnico po pojmovanju avtomobilske industrije, z dnevno zmogljivostjo okoli 900 vozil na dan v treh izmenah. Proces temelji na okolju prijaznih lakov na vodni osnovi.”

V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšni so podatki o škodljivih vplivih na zrak, vodo in hrup. Prosili smo za analize. Namesto teh so nas preusmerili na poslovno poročilo, zadnje objavljeno na spletu je za leto 2015. Iz tega pa je razvidno, da so z delom v treh izmenah začeli v letu 2015, saj so bile prvotno načrtovane količine vozil bistveno višje od tistih, ki so jih nato tudi dejansko proizvedli. Temu primerno so bili optimistično zastavljeni tudi okoljski cilji, ki pa kasneje na več področjih niso bili doseženi.

Kaj lahko beremo?

Nadalje beremo, da so na uporabo vodotopnih baznih lakov prešli sredi leta 2014, v letu 2015 pa je to omogočilo zmanjšanje emisij hlapnih organskih snovi (HOS) “do najnižje vrednosti doslej”. To je Revoz v Skupini Renault uvrstili med podjetja z najnižjo emisijo HOS na kvadratni meter lakirane površine. Najnižja pa je tudi količina težkih kovin na vozilo, pravijo. Pri odvajanju odpadnih voda nadalje od avgusta 2015 zagotavljajo ločeno odvajanje padavinske in industrijsko-komunalne vode, razlog je priključitev na ločeni kanalizacijski sistem v Novem mestu.

Količina izpušnih hlapnih organskih snovi: 24,07 grama na kvadratni meter površine lakiranega avtomobila

Do uvedbe vodotopnih baznih lakov v letu 2015 je bila najnižja količina izpuščenih hlapnih organskih snovi v letu 2012, ko je bila 39,71 gramov na kvadratni meter lakirane površine. Z uvedbo vodotopnih baznih lakov v letu 2015 pa se je to zmanjšalo, “v povprečju na letni ravni so bile količine 24,07 gramov na kvadratni meter, kar je bilo za 39,4 odstotka nižje kot v letu 2012.
Tudi tu naj bi se Revoz uvrstil med najboljše v skupini Renault. No, vsaj tako pišejo.

Še zanimivost: Za izdelavo vsakega avtomobila porabijo 1,52 kubičnega metra vode.

Količina težkih kovin (Metox) v odpadni vodi je v letu 2015 v okviru znašala 0,27 gramov na vozilo.

V Revozu še navajajo, da se kakovost reke Krke, kamor se stekajo vse odpadne vode, že več let izboljšuje, kot razlog navajajo učinkovito obdelavo odpadnih vod v Revozovi lastni čistilni napravi in novo komunalno čistilno napravo Novo mesto.

Kako pa nevarni odpadki? – Povečanje za 14 odstotkov

Količina nevarnih odpadkov na vozilo se je v letu 2015 v primerjavi z letom poprej povečala za 14 odstotkov, predvsem zaradi nastajanja velike količine odpadnega topila pri menjavi nianse vodotopnega bazne ga laka. Navedeni odpadek predstavlja 38 odstotkov vseh nevarnih odpadkov, ki nastajajo v Revozu.

Podatki so vsako leto objavljeni v letnem poročilu podjetja.

Za zaključek: Podatki, ki jih objavljajo, nam nepoznavalcem stroke ne povedo ravno veliko. Še manj je to celostna slika. Navsezadnje gre za skoraj 134.000 avtomobilov letno. Priznali ali ne, Novo mesto sedi na sodu okoljskega smodnika.

Kako bi bilo, če bi se zgodil požar, podobno kot pretekle dni na Vrhniki?

Ob tem smo bili v zadnjih dneh priča še velikemu požaru na Vrhniki, ko je v ponedeljek zagorelo v podjetju Kemis. Tu sicer ni neposredne povezave z novomeškim Revozom, kljub vsemu pa je bilo to opozorilo, kaj se lahko zgodi z okoljem, če pride do požara takšnih razsežnosti. Revoz smo vprašali tudi o tem, kakšni so povzeti ukrepi na področju požarne varnosti in prejeli naslednji odgovor:
“V Revozu imamo sodobno protipožarno opremo, vsi zaposleni so izobraženi s tega področja, prav tako je na sami lokaciji 24 ur na dan prisotna ekipa gasilcev, ki lahko posreduje v primeru kakšne koli nesreče.”

No, tudi ta odgovor ni ravno izčrpen, še manj poveden. Nekaj podobnega bi še pred nekaj dnevi zatrjevali tudi v vrhniškem Kemisu. Danes pa smo priča pravi okoljski katastrofi.

Nekateri poudarki v poslovanju Revoza:

2013 2014 2015 2016
Proizvodnja avtomobilov/prodaja v kosih 93.733 118.578 129.405 133.693
Čisti prihodki od prodaje: v 000 EUR 654.437 848.215 1.027.310 1.080.295

Vir: Revoz

T. H.