Revoz bo izpust odpadnih plinov povečal za okoli 5 odstotkov

Revoz (Vir: Renault - Revoz)

Novomeški Revoz je prijavil spremembe v tehnološkem procesu serijsko lakiranje motornih vozil, kjer letno porabijo 1400 ton organskih topil. Po izvedeni spremembi se bo volumenski pretok odpadnih plinov za površinsko obdelavo izdelkov povečal za okoli 5 %. Izpust odpadnih plinov iz linije za lakiranje bo po tehnološki spremembi 67.200 kubičnih metrov na uro, odpadnih plinov iz naprave za avtomatski nanos tesnilne mase na karoserije pa bo 56.000 kubičnih metrov na uro.

Skupno je to 123.200 kubičnih metrov odpadnih plinov na uro.

Agencija RS za okolje (Arso) je odločala o Revozovi prijavi spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega in 19. decembra 2017 izdala sklep, da Revozu ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Zapisali so, da gre pri 5-odstotnem povečanju izpustov plinov za majhno spremembo glede na zdajšnje stanje in da spremembe ne bodo imele pomembnega vpliva na emisije snovi v zrak.

Poraba 1400 ton topil letno

Revoz je 14. novembra agencijo obvestil o nameravani spremembi v obratovanju naprave za površinsko obdelavo izdelkov z uporabo organskih topil, to je serijsko lakiranje motornih vozil, kjer letno porabi 1400 ton topil. Nameravana sprememba v proizvodnem procesu pa zahteva spremembo pogojev in ukrepov v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju. Prvotno okoljevarstveno dovoljenje je Revoz prejel poleti 2008, nato je bilo to z odločbami spremenjeno še trikrat, in sicer poleti 2013, oktobra 2015 in oktobra 2017.

Kje bodo spremembe?

Iz obrazložitve decembrskega sklepa je razvidno, da gre za obratovanje naprave, kjer se izvaja serijsko lakiranje motornih vozil in nadalje za napravo za površinsko zaščito kovin z uporabo elektrolitskih oziroma kemičnih postopkov, to je napravo za fosfatiranje, z volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 440 kubičnih metrov ter za napravo za proizvodnjo toplote in električne energije (to je kurilne naprave in nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem).

Po Zakonu o varstvu okolja pa mora podjetje vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave, ustrezno prijaviti, kar pomeni, da je treba opraviti uskladitev veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja z dejanskim stanjem.

Revoz je zdaj agenciji sporočil:

  • da se izpust Z026 iz tehnološke enote Linije za lakiranje prestavi, volumski pretok odpadnih plinov na tem izpustu pa se poveča iz 30.9000 na 67.200 kubičnih metrov na uro;
  • ukine se tehnološka enota Nanos tesnilne mase na karoserije in izpust Z030 iz te tehnološke enote;
  • namesto te enote se postavi nova naprava za avtomatski nanos tesnilne mase na karoserije z izpustom Z031 in volumskim pretokom odpadnih plinov 56.000 kubičnih metrov na uro.
  • Nadalje bodo postavili novo napravo za zaščito votlih delov Clio in izpustom Z081, kar bo namenjeno izključno za vozila Clio.

Zaradi navedene spremembe se bo povečal volumski pretok iz naprave za površinsko obdelavo izdelkov – serijsko lakiranje motornih vozil, kjer se letno porabi 1400 ton topil. Povečanje izpustov bo za okoli 5 %.

Agencija za okolje pa je nato 19. decembra ugotovila, da 5 % povečanje ne pomeni večje spremembe v obratovanju naprave za serijsko lakiranje motornih vozil, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, kar ima lahko znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje. Navedli so še, da Revoz letne količine porabe organskih topil ta serijsko lakiranje motornih vozil ne bo spremenil in da to ostane pri 1400 ton letno. Sprememba v tehnološkem procesu pa naj tudi ne bi pomenila večjega povečanja uporabe barv in lakov pri izdelavi ali sestavljanju motornih vozil, motorjev za motorna vozila, karoserij in drugih sestavnih delov motornih vozil. Zaradi tega Revozu tudi ni odredili, da bi morali na novo izvajati presojo vplivov na okolje.

Sklep agencije je dostopen tukaj: Sklep Revoz

V Revozu trenutno dnevno izdelajo 950 vozil, tako naj bi bilo tudi v letu 2018. V letu 2017 bodo po načrtih izdelali nekaj več kot 170.000 vozil (lani 133.000), od tega približno dve petini modela clio, okoli 30 odstotkov modela twingo in 30 odstotkov modela smart. Zmogljivost proizvodnje je 220.000 izdelanih vozil letno. Tudi v letu 2018 bodo obdržali polne tri izmene. Revoz je doslej iz slovenskega državnega proračuna prejel 75 milijonov evrov.

C. R.