Revizija poslovanja družbe Gen energija odkrila številne nepravilnosti

(vir: arhiv)

Računsko sodišče je izvedlo revizijo smotrnosti poslovanja družbe Gen energija, preverjali so učinkovitost poslovanja pri prodaji električne energije v letih od 2009 do 2011. Ugotovili so, da je bil GEN-I v privilegiranem položaju, električno energijo so kupovali po bistveno nižji ceni kot ostali.

Revizorji so ugotovili, da je Gen energija v pregledanih letih izgubila 12,889 milijona evrov. Za toliko je bil nižji prihodek družbe in posledično oškodovano tudi državno premoženje.

Gen energija večino elektrike iz elektrarn v državni lasti prodaja prek hčerinske družbe GEN-I, revizorji so ugotovili, da v kupoprodajnih pogodbah navedene pogodbene cene ne zagotavljajo sledljivosti in tudi ne transparentnosti določanja cen.

Revizorji so med drugim iskali odgovore na vprašanja, ali je Gen energija pri poslovanju s hčerinsko družbo GEN-I zagotovila pregledne pogoje, ki omogočajo učinkovito prodajo energije, kakšni so bili ti pogoji v primerjavi z ostalimi kupci in  ali je družba sploh obvladovala proces trgovanja z električno energijo.

Družba Gen energija je v pregledanih letih prodala skoraj 10 milijonov megavatnih ur električne energije, glavni vir so bila proizvodna podjetja Nuklearna elektrarna Krško, elektrarna Medvode, Termoelektrarna Brestanice in hidroelektrarna na spodnji Savi. V vseh primerih gre za družbe v državni lasti.

Poročilo je bilo objavljeno decembra 2013, Računsko sodišče je Gen energiji podalo priporočila, naj izvede analizo prodajne funkcije, s katero bi ocenila organiziranost in stroške lastne prodajne funkcije, ter stroška/marže, ki jo plačuje družbi GEN-I za vsako prodano megavatno uro električne energije.

Priporočili so, naj presodijo in pravočasno sprejmejo odločitev o primernosti izvajanja prodajne funkcije na dveh ravneh, da bo omogočen čas za morebitno organizacijo in usposobitev lastne prodajne funkcije ter uskladitev bilančnih shem.

Nadzorni svet Gen energije naj sprejme tudi ustrezne ukrepe in prouči možnost izvajanja takšne oblike prodaje električne energije, s katero bi omogočila sodelovanje vseh potencialnih odjemalcev električne energije v Sloveniji na odprtih dražbah.

Družba Gen energija je nato pripravila porevizijsko poročilo, vendar pa računsko sodišče, ki ga zadnjih devet let vodi Tomaž Vesel, revizije prodaje električne energije ni več preverjalo.

M. D.