Reke Krka, Kolpa in Mirna primerne za kopanje, izjema je Brod pri Novem mestu

Fotografija je simbolična. Reka Kolpa (vir: arhiv)

Ocene mikrobioloških in kemičnih rezultatov preiskanih vzorcev v rekah Krka, Mirna in Kolpa kažejo, da so kopalne vode primerne za kopanje. Slabe kakovosti je edino Krka na Brodu v Novem mestu, kar je najverjetneje posledica izcejanja odpadnih voda po lanskem požaru v Zalogu. Za Kolpo so sicer vzorce vzeli le v spodnjem delu, v Križevski vasi in v Želebeju.

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, enota Novo mesto so v času od 19. do 21. junija 2018 odvzeli skupno 17 vzorcev vode v rekah na Dolenjskem in v Beli krajini. Namen je bil ugotavljanje primernosti za kopanje, poročilo je pripravil Dušan Harlander, dr. med.

Vzročenje so opravili na krajih, kjer se ljudje pogosto kopajo, hkrati pa ti kraji niso podvrženi obveznemu nadzoru preverjanja kakovosti vode. Šlo je torej za nekakšen izredni nadzor.

Reka Krka, Srebrniče

Za vse vzorce so ugotovili primernost kopalnih voda, razen za vodo v reki Krki na odvzemnem mestu Brod v Novem mestu. Prvi vzorec na tem mestu, odvzet 19. junija, je pokazal neustrezen mikrobiološki rezultat, zato so odvzem 21. junija 2018 ponovili. Rezultati so obakrat pokazali slabo kakovost. Gre za območje, ki je pod Zalogom, kjer je bil julija lani požar v Ekosistemih in očitno je, da se nevarne snovi še vedno izcejajo v reko Krko. Analiza je pokazala, da Krka v tem delu mikrobiološko ni sprejemljiva.

Za ostale vode so ugotovili primernost in odlično kakovost, le za potok Vejar so ugotovili dobro kakovost.

Ocena mikrobioloških in kemičnih rezultatov preiskanih vzorcev površinskih voda – vzorci odvzeti v času od 19. do 21. junija 2018

Krka:

  • Krka, Soteska – nad jezom – odlična kakovost
  • Krka, Loka – Novo mesto – odlična kakovost
  • Krka, Mačkovec – Termotehnika – odlična kakovost
  • Krka Otočec – kamp – odlična kakovost
  • Tudi nizvodno je Krka povsod odlične kakovosti.

Slaba kakovost: Krka, Brod

Mirna:

  • Mirna, kopališče – odlična kakovost
  • Potok Vejar – dobra kakovost

Kolpa:

  • Kolpa, Križevska vas (kamp) – odlična kakovost
  • Kolpa, Želebej – nad jezom – odlična kakovost

Temperature Kolpe

Kolpa, ki velja za najtoplejšo slovensko reko, je imela danes ob 6. uri temperaturo od 16 stopinj Celzija (v Petrini) do 20,5 stopinje Celzija v Metliki.

Podatke o temperaturi, višini in pretoku vode je možno redno spremljati na naslednji povezavi: kolpa-temperatura

C. R.