Regres za upokojence: Kdo in koliko je dobil?

Danes je 604.975 upokojencev in prejemnikov invalidskega nadomestila ob julijski pokojnini prejelo še letni dodatek oziroma regres. Prejelo ga je 589.292 upokojencev in upokojenk ter 15.683 oseb, ki prejemajo invalidnine. Letošnji regres je za 10 evrov višji od lanskega, izplačan je v petih različnih zneskih, odvisno od višine pokojnine ali invalidskega nadomestila posameznika. Največ upokojencev prejema pokojnino 780 evrov ali več, sledijo tisti, ki mesečno prejemajo manj kot 450 evrov pokojnine.

ZPIZ je za dodatke izplačal nekaj manj kot 120 milijonov evrov.

Prejeli so ga naslednji:

  • 121.747 upokojencev s pokojnino do 450,00 evra so prejeli                            410 evrov
  • 114.680 upokojencev s pokojnino od 450,01 evra do 550 evrov so prejeli        270 evrov
  •   96.605 upokojencev s pokojnino od 550,01 evra do 650 evrov so prejeli        210 evrov
  •   91.817 upokojencev s pokojnino od 650,01 evra do 780 evrov so prejeli        160 evrov
  • 164.443 upokojencev s pokojnino 780 evrov in več so prejeli                          100 evrov

Prejemniki invalidnin (teh je 15.507) so prejeli naslednji dodatek:

  • za invalidnine do 650 evrov je dodatek                                                         210 evrov
  • za invalidnine od 650,01 do 780 evrov je dodatek                                          160 evrov
  • za invalidnine nad 780 evrov je dodatek                                                        100 evrov

Upravičencem do letnega dodatka, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po juliju letos, bo letni dodatek izplačan skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

C. R.