Regres za letni dopust: Koliko in kdaj?

Zaposleni v gospodarstvu in javnem sektorju bodo letos prejeli najmanj 638 evrov regresa za letni dopust, kar je enako znesku minimalne plače. Spremembe so za javni sektor, kjer je bil regres pred tem odvisen od plače zaposlenega. Zaposleni z nižjimi plačami so prejeli višji regres. Letos je to izenačeno. Enako kot lani pa je ostalo za upokojence. Ti bodo še vedno prejemali različne višine dodatkov, vendar bo najvišji le 410 evrov.

Zaposleni v gospodarstvu bodo letos prejeli neto najmanj 638 evrov regresa za letni dopust. V bruto znesku je to 842,79 evra, razlika med bruto in neto pa so davki in prispevki, ki jih mora podjetje plačati državi. Najnižji znesek regresa za enak višini minimalne plače. Regres pripada vsakemu delavcu, ki mu pripada tudi pravica do letnega dopusta. Podjetja oziroma delodajalci morajo regres za letni dopust zaposlenim izplačati najpozneje do 1. julija. Če ima podjetje težave v poslovanju in z likvidnostjo, pa se lahko določi tudi poznejši rok izplačila regresa, vendar mora biti ta izplačan najpozneje do 1. novembra.

Kako je v primeru krajšega delovnega časa in zaposlitve med letom?

Če delavec ni zaposlen celo koledarsko leto, mu pripada sorazmerni del letnega dopusta, in sicer ena dvanajstina za vsak mesec zaposlitve v tem podjetju. Tako je tudi z regresom za letni dopust. Do 1. julija mora zaposlenemu izplačati sorazmerni del, razliko pa najkasneje do konca leta oziroma do prenehanja delovnega razmerja.

Na višino regresa pa lahko vpliva tudi krajši delovni čas od polnega. Delavec, ki dela krajši delovni čas, ima tako pravico do sorazmernega regresa za letni dopust. Če pa zaposleni dela krajši delovni čas zaradi starševstva, mu pripada celotni regres.

Regres zaposlenim v javnem sektorju

Regres za letni dopust bodo letos v enaki višini prejeli vsi zaposleni v javnem sektorju. V prejšnji letih so bile tu omejitve, ko so tisti z višjimi plačami regresa prejeli nižji regres kot tisti, ki so prejemali nižje plače. Letos te omejitve ni več. Vsi zaposleni v javnem sektorju, ne glede na plačo, bodo prejeli regres v višini minimalne plače, to je 638 evrov neto. Izplačilo bo skupaj z majsko plačo, kar pomeni prve dni v juniju.

Regres 2018 za upokojence

Upokojenci prejemajo letni dodatek, ki bo tudi letos odvisen od višine pokojnine oziroma nadomestila v mesecu izplačila. Upokojenci bodo dobili največ 410 evrov, najmanj pa 100 evrov regresa. Letošnji dodatek bo za 10 evrov višji kot lanski. Regres 2018 bodo upokojenci dobili skupaj julijskimi pokojninami, to je 31. julija.

Upokojenci bodo letos prejeli naslednji dodatek: 

Višina pokojnine Znesek
do 450,00 EUR 410,00 EUR
od 450,01 EUR do 550,00 EUR 270,00 EUR
od 550,01 EUR do 650,00 EUR 210,00 EUR
od 650,01 EUR do 780,00 EUR 160,00 EUR
nad 780,00 EUR 100,00 EUR

V znesek pokojnine, na podlagi katerega se obračuna regres, spada seštevek zneska osebne in dela vdovske pokojnine oziroma seštevek zneskov družinske pokojnine po prvem in drugem roditelju. V znesek pokojnine se šteje tudi znesek pokojnine, prejete iz tujine. Kdor se bo upokojil po juliju, bo nato s prvo pokojnino ali prvim nadomestilom prejel tudi pripadajoči del regresa (za vsak mesec dvanajstino).

Iz podatkov je razvidno, da bodo upokojenci letos spet potegnili kratko. Decembra 2017 je namreč skupina poslancev v državnem zboru predlagala višji regres za upokojence v letu 2018. Vendar so poslanci vladajoče koalicije glasovali proti, med njimi so bili tudi poslanci iz stranke DeSUS. Predlog nato ni bil sprejet.

J. M.