Regres 2024: Komu, koliko in do kdaj mora biti izplačan

(vir: pixabay.com)

Regres 2024, ki bo ali pa je že bil izplačan zaposlenim, je odvisen od vsakega posameznega delodajalca. Ali veste, koliko znaša minimalni regres 2024? Do kdaj je treba izplačati regres v letu 2024 in kolikšen je ta lahko, da ni obdavčen.

Regres je neodavčen do 100 odstotkov povprečne bruto plače v državi.

  • Zagotovljen in obvezen znesek regresa za letni dopust je 1.253,90 evra, to je enako višini minimalne plače.
  • Regres ni obdavčen s prispevki in dohodnino, kar trenutno velja do zneska 2.317,82 evra, kolikor je zadnje objavljeni podatek o januarski bruto plači v državi.
  • Regres mora biti izplačan najkasneje do 1. julija 2024.
  • V primeru poslovnih težav in nelikvidnosti podjetja se lahko določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najpozneje do 1. novembra 2024.
  • Zaposleni v javnem sektorju so letošnji regres za letni dopust prejeli predčasno, v marcu 2024, v višini zajamčene plače, to je 1.253,90 evra.

Regres bi tudi v javnem sektorju lahko izplačali do 1. julija 2024, tako kot pri ostalih, vendar se je vlada pri njih odločila za predčasno izplačilo. Pravila za vse enako pa so naslednja:

Kdo je upravičen do regresa?

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da je do regresa za dopust upravičen vsak zaposleni, ki ima pravico do letnega dopusta.

Regres 2024, oproščen prispevkov in dohodnine – najnižji znesek

Po določilih Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora biti regres za letni dopust izplačan vsaj v višini minimalne plače. Ker minimalna plača 2024 znaša 1253,90 evra, je to tudi minimalni (neto) znesek za regres 2024. Regres do višine zneska povprečne plače v državi ni obdavčen. To pomeni, da je regres oproščen plačila prispevkov in dohodnine. Znesek povprečne plače, ki se upošteva, se spreminja vsak mesec, podatki pa so objavljeni na strani Statističnega urada RS. Zadnji znan podatek je za januarsko povprečno bruto plačo. Ta je znašala 2.317,82 evra. Upošteva pa se znesek povprečne bruto plače v času izplačila. V primeru, da se izplača regres, ki presega znesek povprečne plače, se v dohodnino šteje le del regresa, ki presega znesek 100 % povprečne plače.

Kolikšna bo višina za regres 2024 v zasebnem sektorju je odvisno tudi od delodajalca. Zakon (ZDR-1) namreč določa le minimalni znesek za regres 2024. Ob izplačilu regresa je sicer treba upoštevati tudi kolektivne pogodbe. Če je znesek za regres 2024 v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti višja kot v zakonu, se upošteva tisti znesek.

Delno izplačilo regresa

Če zaposleni ni zaposlen celo koledarsko leto, mu celotni regres ne pripada. V tem primeru je regres odvisen od števila mesecev, za katere je sklenjena pogodba o zaposlitvi. Zaposleni ima pravico do sorazmernega deleža letnega dopusta in tudi pravico do sorazmernega deleža regresa. To v praksi pomeni, da če ima sklenjeno pogodbo za določen čas (npr. pet mesecev), mu pripada pet dvanajstin (5/12) celotnega regresa. Regres mu pripada za vsak polni mesec, ko je zaposlen.

Regres 2024 in delo za skrajšan delovni čas

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi. Razen v primerih, ki jih določa 67. člen ZDR-1. V tem členu so določene pravice za krajši delovni čas v posebnih primerih. Določa, da ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, enake pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. Ta člen zagotavlja, da delavci, ki delajo krajši delovni čas zaradi posebnih okoliščin, še vedno uživajo določene pravice in ugodnosti, kot če bi delali polni delovni čas.

Vračilo regresa

Delavec, ki prejme regres, do katerega ni upravičen (npr. če mu je po izplačilu zaposlitev med koledarskim letom prenehala), je dolžan preveč izplačan regres vrniti. Preveč izplačan regres se lahko tudi poračuna z izplačilom plače, vendar pa za to delodajalec potrebuje pisno soglasje zaposlenega. V primeru, da  delodajalec pisnega soglasja od delavca ne dobi in delavec sam neupravičeno izplačanega regresa ne želi vrniti, lahko delodajalec to iztoži na pristojnem sodišču.

Viri: Data in drugo

M. D.