Regijski odbor upokojencev tudi v Črnomlju

Ena od novinarskih konferenc Gibanja Glas upokojencev oz. Društva 1. oktober, kjer si zavzemajo za izboljšanje stanja upokojencev (vir: arhiv)

Gibanje Glas upokojencev in društvo Inštitut 1. oktober uspešno ustanavljajo regijske odbore. Jutri, v petek, 23. junija, bodo regijski odbor ustanovili tudi v Beli krajini, to bo že 15. odbor zapored.

Ustanovni sestanek bo ob 18. uri, v prostorih Knjižnice Črnomelj, v Ulici Otona Župančiča 7 (poleg zgornje osnovne šole oz. šole Mirana Jarca).

Zbrane bo nagovoril predsednik društva Inštitut 1. oktober Pavel Rupar. Nato bodo izvolili predsednika Belokranjske regije (za področje občin Črnomelj, Metlika in Semič).

Seznanili se bodo tudi o aktualnih zadevah glede stanja upokojencev. Glasovalno pravico bodo imeli vsi navzoči, pripravljajo tudi krajši kulturni program.

Na petkovo srečanje v Črnomlju vabijo vse, ne glede na politično prepričanje, vero in narodnost, ne glede na to, ali je nekdo član društva ali ne in ne glede na to, v kateri stranki je kdo in koga je volil.

Sprva je bilo napovedano, da bo ustanovni sestanek v novih prostorih Podjetniškega inkubatorja Bela krajina, na Belokranjski cesti 36, vendar jim je RIC Črnomelj (ki je v občinski lasti in ga vodi Barbara Papež Lavrič) najem prostorov v ponedeljek odpovedal.

Mi pa spomnimo, za kaj se zavzemajo organizatorji, ki so doslej v Ljubljani pripravili že pet protestnih shodov, hkrati pa so v državni zbor s podporo preko 10 tisoč podpisov vložili predlog zakona za takojšnjo 20-odstotno izredno uskladitev pokojnin. Zakon je že tudi sprejet v parlamentarno proceduro.

Poleg tega se v Gibanju Glas upokojencev oz. Društvu Inštitut 1. oktober zavzemajo še:

– revizijo pokojnin od leta 2000 do 2012 in popravek indeksacije za izračun pokojnin na količnik enakopravno z vsemi ostalimi, ki so šli v pokoj pod istimi pogoji, pri čemer je potrebna tudi pravilna valorizacija, vse od dneva odločbe za pokojnino, dalje;

– izplačila rednih in izrednih uskladitev pokojnin vsem upokojencem v enakih zneskih glede na dvig povprečja plač v SLO ali glede dviga življenjskih stroškov ali glede inflacije ipd. – NE več v odstotkih (%);

– dvig najnižje pokojnine za polno delovno dobo na najmanj 750 eur/mesec;

– dvig sorazmernega dela pokojnin, upokojencem in invalidom z nižjo delovno dobo pa ne sme biti nižja od socialnih transferjev, oz. socialne pomoči;

– dvig najnižje kmečke pokojnine, prav tako ne sme biti nižja od socialne pomoči, kajti kmetje so se vse življenje preživljali sami, brez pomoči države in kljub temu vestno plačevali katastrske in druge davščine. Se pravi, da so vse življenje živeli od svojega lastnega dela in nikoli bili v breme državi, kar velja še dandanes. To je dodana vrednost – zato je prav, da država tudi tem starostnikom omogoči vsaj v primeru invalidnosti in starosti, dostojno preživetje samega sebe, ne da bi bil na starost v breme drugih.

Več o tem lahko preberete na povezavi: Če je denar za vse ostale, je tudi za upokojence! 

A. L.