Referendum: Spremembe zakona o RTV Slovenija

Referendum o RTV, za kaj gre in kaj o tem meni znana voditeljica dr. Rosvita Pesek.

Dr. Rosvita Pesek (vir: FB)

V nedeljo bomo na referendumu odločali o spremembah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, kjer se krešejo mnenja na vse strani. Znana voditeljica televizijskih Odmevov dr. Rosvita Pesek je na svoji Facebook strani o tem objavila svoje daljše mnenje.

Ob koncu je sporočila, da sprememb zakona, ki ga je pripravila Golobova koalicija (Gibanje Svoboda, SD in Levica), ne more podpreti. Glasovala bo – proti. Novi zakon bo namreč prinesel samo nekaj starih obrazov na izpraznjena vodstvena mesta.

Voditeljica Rosvita Pesek s svojimi 35-letnimi delovnimi izkušnjami na RTV Slovenija ustroj nacionalne televizije, kadrovanje in zaposlene ter njihovo miselnost zagotovo izredno dobro pozna.

Zapisala je, da v koristnost in splošno dobrobit novega zakona ne verjame.

V nadaljevanju objavljamo nekaj povzetkov iz zapisa Rosvite Pesek.

Z novim zakonom, če bo obveljal, bo RTV Slovenija dobila novo vodstvo, vendar pa je to  daleč premalo. RTV potrebuje vsebinske in predvsem statusne spremembe. V prvi vrsti se posloviti od statusa javnega zavoda in postati normalna gospodarska družba. Samo tako bodo lahko dobili na ključna mesta najbolj sposobne ljudi, ne pa tiste, ki zmorejo najhitreje teči po politično podporo.

Novi zakon o RTV ne prinaša ničesar, kar bi nas dolgoročno stabiliziralo.

Novi zakon uvaja še kolektivno vodstvo, 4-člansko upravo. Dovolj bi bilo, da bi imeli 1 generalnega direktorja. Izvoli (in razreši) ga Državni zbor z dvotretjinsko večino. Tako kot izvoli Varuha človekovih pravic. To naj bo tudi EDINA funkcija na RTVS, ki je politično “obtežena”.

Na nobeno drugo kadrovanje v zavodu – ne politika, ne od nje izbrana civilna družba, ne more – ne sme več vplivati! Generalni direktor s 5-letnim mandatom si postavi svojo ekipo in za njeno delovanje v celoti odgovarja. Brez jasne hierarhije, ni mogoče terjati merljivih izboljšav v delovanju zavoda.

Vrnitev gledalcev in depolitizacija RTV kot najbolj zlorabljena beseda

Merljiva izboljšava je – vrnitev gledalcev. Če jih bomo nenehno izgubljali, za koga bomo sploh še javna RTVS? Namenjeni sami sebi in notranjim prerivanjem z zunanjimi političnimi spodbudami?

Zatorej, ko potegnem črto. Mislim, da je bila besedna zveza “depolitizacija RTV” v zadnjih mesecih najbolj zlorabljena beseda. Politika se pač ukvarja s političnimi rešitvami.

Poslovanje RTV in domnevno politično neodvisni 4-članski upravi

RTV ima redne letne izgube iz poslovanja, ki jih pokriva z delnicami Eutelsata. Čez dve leti tudi prihodkov iz tega vira ne bo več. Koliko bo katerikoli direktor ali pa 4-članska uprava RTVS potem še lahko politično neodvisna, če bo redno letno trkala na vladna vrata za pokrivanje tekočih izgub, pa se ji morda zaradi “nezadovoljstva s poročanjem o vladnem delu” ne bodo nikoli odprla?

Novi zakon te subtilne teme sploh ni detektiral. Da poskusa iskanja širšega soglasja za zakonodajne rešitve niti ne omenjam.

Rosvita Pesek zapis končuje z besedami: “Novi zakon bo prinesel samo nekaj starih obrazov na izpraznjena vodstvena mesta, ki so v preteklosti že imeli priložnosti, pa so namesto snovanja dobrih oddaj kakšno dobro ukinili, nekaj revolucionarnega pridiha in dolgih razprav v Svetu, več samoupravljanja in nadaljevanje finančnega krča, ki ga predvsem pri vizualnih, kadrovskih in tehničnih standardih na TVS čutimo že leta.

To pa je za zaupanja vredno nacionalko presneto premalo. Zato ne morem biti ZA.”

Zapis dr. Rosvite Pesek v celoti lahko preberete na povezavi: Rosvita Pesek, Facebook

A. L.