Razpisanih 21 prostih delovnih mest v javni upravi, med njimi tudi Finančna uprava RS

(pixabay.com)

Na območju novomeške Območne enote Zavoda RS za zaposlovanje, ki pokriva Dolenjsko, Belo krajino in tudi kočevsko-ribniško območje, je trenutno razpisanih 151 prostih delovnih mest, od tega 21 delovnih mest v javnem sektorju, javnih zavodih in zdravstvenih ustanovah. Ob tem Pošta Slovenija razpisuje še pet novih delovnih mest za pismonošo (z navedbo mesečne bruto plače 955,89 evra), Generalštab Slovenske vojske pa išče vojake, pri čemer navajajo, da znaša osnovna mesečna bruto plača posameznika 1.004 evre. Tokrat prvič novi delovni mesti razpisuje tudi Finančna uprava RS, enota Novo mesto. Največ razpisov pa je s področja zdravstva.

Razpisana prosta delovna mesta:

 • Osnovna šola Semič: čistilka II v enoti Vrtec Sonček
 • Osnovna šola Semič: čistilka II v šoli
 • Osnovna šola Vavta vas: učitelj razrednega pouka
 • Osnovna šola Vavta vas, vrtec Krkine lučke pri OŠ: vzgojitelj predšolskih otrok
 • Občina Mirna Peč: delovodja V
 • Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto: visokošolski učitelj za zdravstveno nego
 • Finančni urad RS (FURS), Novo mesto: višji finančni kontrolor v referatu za davke in prispevke
 • Finančni urad RS (FURS), Novo mesto: vodja glavne pisarne v glavni pisarni
 • Splošna bolnišnica Novo mesto: zdravnik brez specializacije – sobni zdravnik
 • Splošna bolnišnica Novo mesto: fizioterapevt
 • Splošna bolnišnica Novo mesto: zdravnik specialist za področje interne medicine
 • Zdravstveni dom Metlika: srednja medicinska sestra v ambulanti – pripravnik
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravnik specialist IV PPD2
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zobozdravnik brez specializacije z licenco
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zobozdravnik specialist zobne in čeljustne ortopedije
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zobozdravstveni asistent
 • Zdravstveni dom Novo mesto: zdravnik specialist pediatrije
 • Zdravstveni dom Novo mesto: zobozdravnik specialist oralne kirurgije
 • Vrtec Pedenjped Novo mesto: pomočnik vzgojitelja
 • Zavod RS za varstvo narave, Območna enoto Novo mesto: naravovarstveni svetovalec
 • Posvetovalnica za učence in starše, Novo mesto: svetovalni delavec – logoped
 • Pošta Slovenije: Pismonoša (5 prostih mest za enoto Novo mesto)
 • Ministrstvo za obrambo, Generalštab Slovenske vojske: vojak

Vir: Zavod RS za zaposlovanje na dan 6. 12. 2017

C. R.