Razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2023 podaljšan

Vir: Dolenjska akademska pobuda Novo mesto (vir: http://www.dap.si/si/)

Društvo Dolenjska akademska pobuda (DAP) iz Novega mesta je objavilo javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj za leto 2023, rok za prijavo je podaljšan do 1. julija 2024.

Na razpisu lahko sodelujejo vsi posamezniki in skupine, katerih raziskovalno delo ali življenjska pot sta povezana z Dolenjsko, Posavjem ali Belo krajino, ne glede na njihovo raziskovalno področje.

Priznanja so razpisana za naslednje kategorije:

  • priznanja za raziskovalno delo mladih,
  • priznanja za mentorsko delo z mladimi,
  • priznanja za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo,
  • priznanja za življenjsko delo.

Posameznike lahko za podelitev priznanja praviloma predlaga njihov delodajalec, šola, raziskovalni, diplomski ali doktorski mentor, učiteljski zbor, predavateljski zbor ali katedra.

Prijave se pošlje na naslov: Društvo Dolenjska akademska pobuda Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, pošiljka naj bo označena z »ZAUPNO: Za javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj«.

  • Besedilo javnega razpisa je dosegljivo na povezavi: Razpis
  • Čistopis Pravilnika o Nahtigalovih priznanjih in odprti razpisi so objavljeni na podstrani O DAP / Dokumenti.

Predsednik Sveta Nahtigalovih priznanj je dr. Blaž Rodič, izredni profesor in predstojnik Laboratorija za sisteme za podporo odločanju na Fakulteti za informacijske študije (FIŠ) v Novem mestu.

O društvu: Društvo Dolenjska akademska pobuda je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki opravlja znanstveno­raziskovalne, pravno-organizacijske, informativne, publicistične in druge naloge, ki bodo pripomogle k uresničitvi osnovnega namena društva, to je delovanje in razvoj Univerze Novo mesto ter znanstvene, raziskovalne in izobraževalne dejavnosti v regiji.

Namen in naloga društva je sodelovanje pri ustanavljanju in razvoju Univerze Novo mesto ter znanstvenih, raziskovalnih in izobraževalnih organizacij in dejavnosti v regiji.

M. D.