Razpis garancij in posojil garancijske sheme za Dolenjsko, Belo krajino in Kočevsko

(pixabay.com)

Od 1. aprila 2018 je prek Razvojnega centra Novo mesto (RC NM) odprt razpis garancij in posojil Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2018. Namenjen je mikro in malim podjetjem, samostojnim podjetnikom, društvom, zavodom, zadrugam in socialnim podjetjem.

Ta lahko dostopajo do ugodnih posojil in garancij za:

  • Investicije do 120.000 EUR (ročnost do 7 let),
  • obratna sredstva do 40.000 EUR (ročnost do 3 leta),
  • zaposlovanje 5.000 EUR / novo delovno mesto ali samozaposlitev (ročnost do 3 leta) in
  • predfinanciranje projektov do 60.000 EUR (ročnost do 3 leta).

V razpisu sodelujejo tri banke, in sicer Delavska hranilnica d.d. z obrestno mero 6-mesečni EURIBOR + 1,90%, NLB d. d. z obrestno mero 6-mesečni EURIBOR + 1,50% in LON d. d. z obrestno mero 6-mesečni EURIBOR + 1,90%.

Na razpis lahko kandidirajo upravičenci iz občin: Mestna občina Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk.

Razpis je odprt do 31. marca 2019. Upravičenci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge, oddane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca. Popolne vloge bo obravnaval garancijski odbor praviloma enkrat mesečno. Razvojni center Novo mesto bo upravičence pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15 dneh po sprejemu odločitve na garancijskem odboru.

Za vse dodatne informacije spremljajte spletno stran http://www.rc-nm.si ali kontaktirajte Miljano Balaban na [email protected] oz. na telefonsko številko 07/ 33 72 987.

C. R.