Razlike v plačah so zelo velike: nekje 738, drugje 1.229 evrov

(vir: pixabay.com)

Razmišljati in poročati o plačah v teh zapravljivih zadnjih decembrskih dneh, ko se je življenje dobesedno preselilo v velika trgovska središča, verjetno ni najbolj modra poteza. Ali pač?

Kakorkoli, ob koncu leta smo preverili podatke o neto plačah, ki jih v povprečju prejmejo zaposleni v posameznih občinah.

Slovenska povprečna neto plača je 1.122,40 evra. Med 12 statističnimi regijami je najvišja v osrednji Sloveniji, kjer zaposleni prejme 1.199,86 evra neto plače. Druga po najvišjih plačah je jugovzhodna Slovenija, kamor spadajo Dolenjska, Bela krajina in Kočevsko-ribniško območje. 21 občin torej. Zaposleni v tej regiji povprečju prejmejo po 1.091,49 evra neto plače. Lestvica gre potem navzdol, najslabše plačani so zaposleni v primorsko-notranjski regiji, kjer prejmejo 1.000,72 evra neto mesečno.

Razpon med regijami v Sloveniji je torej od 1.000 do 1.200 evrov. Dvesto evrov neto mesečno je razlika med najvišjo in najnižjo povprečno mesečno neto plačo. Letno je to okoli 2.400 evrov.

Kaj pa znotraj regije, po občinah?

Podatki za naših 21 občin kažejo še bistveno večje razlike. Najnižjo neto plačo so oktobra prejeli zaposleni v Občini Osilnica: 738,59 evra. Najvišjo plačo so prejeli zaposleni iz Novega mesta: 1.229,43 evra.

Razlika je neverjetnih 491 evrov mesečno ali 5.892 evrov letno. V dveh letih je to že vrednost novega clia.

Manj kot 1.000 evrov neto v povprečju, poleg Osilnice, prejmejo še zaposleni v občinah: Črnomelj, Metlika, Semič, Sodražica, Straža in Žužemberk.

Več od slovenskega povprečja, ki znaša 1.122,40 evra neto, pa so oktobra prejeli le zaposleni v občini Novo mesto.

Ostale občine so vmes.

Podatki o izplačilu neto plače na zaposlenega po občinah, v evrih:

Črnomelj                    955,13
Dolenjske Toplice                 1.034,02
Kočevje                 1.043,01
Kostel                 1.019,10
Loški Potok                 1.049,37
Metlika                    947,75
Mirna                 1.007,94
Mirna Peč                 1.000,56
Mokronog – Trebelno                 1.005,77
Novo mesto                 1.229,43
Osilnica                   738,59
Ribnica                 1.062,58
Semič                    900,17
Sodražica                    977,88
Straža                    925,07
Šentjernej                 1.113,53
Šentrupert                 1.090,38
Škocjan                 1.039,01
Šmarješke Toplice                 1.015,18
Trebnje                 1.032,94
Žužemberk                    993,44

(Podatki so za oktober 2019. Vir: SURS)

Ob povprečni neto plača zaposlenega v Sloveniji v višini 1.122,40 evra je bil bruto znesek 1.741,70 evra, kar pomeni, da nam je bilo od bruto plač odtegnjenih 619,30 evra davkov in prispevkov. Zaposleni tako v povprečju prejme vsega 64,4 % bruto plače, ostalo gre državi.

K temu znesku gre še t. i. drugi bruto, ki ga uradna statistika ne prikazuje, podjetja pa plačujejo tudi te davke in prispevke (cca 15 % dodatno), zato pogosto slišimo, kako obdavčeno je delo v Sloveniji. Plače v naši državi so tudi med najbolj obdavčenimi v EU, zato so tudi neto zneski, ki jih prejmejo zaposleni, tako nizki.

C. R.