Razkrivamo načrte Adrie Mobil za širitev proizvodnje

Adria Mobil v Prečni pri Novem mestu. (vir: adria-mobil)

Adria Mobil namerava širiti proizvodne hale, proizvodnjo naj bi povečali za okoli tretjino, to je na približno 16 tisoč prikolic in avtodomov letno. Za to potrebujejo okoljevarstveno soglasje, saj bo vpliv na okolico precejšen. 

Agencija RS za okolje je zato objavila javno naznanilo (arso.gov), saj gre za območje v Prečni pri Novem mestu, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve na okolje, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi.

Javno naznanilo je objavljeno na oglasnih deskah Upravne enote Novo mesto in Mestne občine Novo mesto. Na obeh mestih je na voljo tudi vpogled v vso potrebno dokumentacijo.

Zainteresirani lahko mnenja in pripombe podajo do 1. marca 2019.

Adria Mobil, ki trenutno izdela okoli 12.000 prikolic in avtodomov letno, namerava znotraj obstoječega tovarniškega kompleksa izvesti več gradbenih posegov. Načrtovana gradnja bo obsegala odstranitev posameznih delov obstoječih objektov, rekonstrukcijo posameznih delov obstoječih objektov in dozidavo novih objektov za širitev proizvodnje.

Predvidena je širitev obstoječega objekta proizvodne hale, in sicer na naslednjih delih:

  • severnem delu sektorja B,
  • severnem delu sektorja H,
  • zahodnem delu sektorja A in B,
  • vzhodnem delu sektorja C.

Hkrati bodo vzdolž nove severne in zahodne fasade ter na delu vzhodne fasade izvedli nove kovinske nadstreške.

Predvidena širitev je naslednja:

 

Vir: Projektna dokumentacija Adria Mobil

Kako bo to vplivalo na okolico?

Adria Mobil v svojih dokumentih razkriva, da se bodo proizvodne kapacitete po širitvi povečale za približno tretjino. To pomeni za okoli 4000 avtodomov in prikolic letno. Širitev bo trajala 24 mesecev, števila novozaposlenih ne razkrivajo.

Zaradi povečanja proizvodnih kapacitet se bo povečal tudi tovorni promet, in sicer za 15 tovornih vozil glede na obstoječe stanje, ki znaša 55 tovornih vozil dnevno za potrebe dostave in odpreme. To pomeni, da bo dnevno šlo 70 tovornih vozil.

Širitev sektorja B predvideva tudi ureditev mizarske delavnice, kjer se pričakuje predvsem emisije prahu v zrak. Predvidena količina nastalih prašnih delcev je približno 8.500 kg/dan.

Tovarniški kompleks bo štirikrat večji

Adria Mobil je za okoljevarstveno soglasje zaprosila že maja 2018. Tovarniški kompleks leži na parcelni številki 433/38, k. o. 1455 Bršljin. Trenutno je velik 12.823 kvadratnih metrov, po širitvi pa bo to približno 51.503 kvadratne metre. Glede na načrte bo gradnja potekala v štirih fazah, na skupno 3,35 hektarja zemljišč.

Več podatkov je na voljo tukaj: arso.gov.si

Še nekaj zanimivosti:

  • Najbližji stanovanjski objekti v naselju Prečna so od območja nameravanega posega oddaljeni 400 metrov in več (objekt na naslovu Prečna 92).
  • Najbližji vodotok je Temenica, ki je oddaljena približno 700 metrov. Vzhodno od območja teče še Bršljinski potok. Oba vodotoka se zlivata v reko Krko, ki je od območja oddaljena približno 1000 metrov.
  • Najbližje vodovarstveno območje je oddaljeno več kot 4 km.
  • Najbližje območje narave s posebnim varstvenim statusom je reka Temenica, ki se nahaja na oddaljenosti približno 700 m proti zahodu, in ima status Natura 2000 območja.
  • Območje nameravanega posega leži v območju evidentiranega arheološkega najdišča Bršljin – Arheološko najdišče Laze (EŠD 20421). V oddaljenosti približno 150 m leži območje arheološkega najdišča Novo mesto – Arheološko območje Cegelnica.
Vir: projektna dokumentacija.

J. M.