Razkritje: Prijateljstva in znanstva nekdanjega župana segajo v vrhove računskega sodišča in policije

Občina Šentrupert je finančno na tleh, v preteklih letih je bilo v občini veliko prikritega zadolževanja, tudi z oderuškimi obrestmi, kar mora občina zdaj poplačati. Iz občine pa že dolgo prihajajo številna opozorila, med drugim tudi, da je nekdanji župan Rupert Gole dober prijatelj s predsednikom Računskega sodišča RS Tomažem Veselom, čigar žena poslovno sodeluje z Goletovim podjetjem Esplanada. Vesel je to sodelovanje potrdil, prijateljstvo pa označil kot “dobro znanstvo”.

Nekdanji župan naj bi imel dobre povezave tudi z nekaterimi na policiji, eden od vodilnih naj bi bil njegov bližnji sosed. Na Policiji slednjega ne zanikajo, pravijo pa, da “niso zaznali morebitnih poskusov vplivanja na potek kriminalističnih preiskav”.

Rupert Gole, nekdanji šentrupertski župan.

Občina Šentrupert je v času, ko je to vodil Rupert Gole, finančno pošteno zabredla. Gole je občino, ki je že tudi uradno nadpovprečno zadolžena, še dodatno prikrito zadolžil. Novi, jeseni izvoljeni župan Andrej Martin Kostelec pa zdaj sumi, da je občina dejansko zadolžena za okoli 7 milijonov evrov in ne »le« za 2,4 milijona, kot je to uradno prikazano v občinski bilanci. Gole je v zadnjih dneh prikrito financiranje za enega od medijev sicer zanikal, vendar dejstva kažejo drugače. Po navedbah naših virov se je v molk zavila tudi direktorica občinske uprave. Menda nič ne ve in ni za nič vedela.

Poslovanje občine v preteklih letih bo zdaj predmet posebne revizije, ki jo zahteva novi župan Kostelec. Revizije pa ne bo opravljalo Računsko sodišče RS, ki ga sicer plačujemo vsi davkoplačevalci.

Revizorji računskega sodišča občinskega poslovanja niso preverjali celovito

Poslovanje občine so namreč pred časom pregledovali revizorji Računskega sodišča RS. Končno poročilo o tem bo znano sredi junija. Vendar pa so se ti po podatkih naših virov osredotočili zgolj na nekatere poslovne dogodke in zgolj na leto 2016. Zato iz tega poročila ne bo razvidno, kaj se je v preteklih letih dejansko dogajalo z občinskimi financami. Slika o poslovanju tako ne bo celovita, temveč le parcialna, navajajo naši viri.

Podatki zaenkrat kažejo, da je Gole občino prikrito zadolžil tako pri izgradnji (pregrešno dragega) vrtca kot prek ljubljanskega zasebnega podjetja Polfin, ki je domnevno za načrtovano izgradnjo medgeneracijskega centra nakazalo 940 tisoč evrov, čez mesec dni pa to tudi odpoklicalo. Gole je z zasebnim podjetjem podpisal tudi pogodbo o oderuških obrestnih merah. Občini pa je še vedno ostal dolg. Polfin zdaj terja občino za nakazilo še neodplačanih 840 tisoč evrov in 100 tisoč evrov že zapadlih obresti.

Občinske finance razburjajo že dlje časa

Že, ko smo na našem portalu v preteklosti poročali o uradnih občinskih bilancah, smo prejemali obvestila, da podatki niso točni. Resnici pa zaradi »betona« v občinski upravi nismo mogli priti do dna. Po zamenjavi v občinskem vrhu pa se stvari razkrivajo v vsej svoji razsežnosti.

Očitno k temu botruje tudi vse manj strahu pred Goletom, ki velja tudi za dobrega prijatelja ljubljanskega župana Zorana Jankovića, s katerim naj bi tudi “poslovno sodelovala”.

Gole dober prijatelj s Tomažem Veselom, predsednikom računskega sodišča

Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča RS

V zadnjem času pa smo prejemali obvestila, da je Gole zelo dober prijatelj tudi s Tomažem Veselom, predsednikom Računskega sodišča RS. Zaščito naj bi imel tudi pri vodji kriminalistov, ki se ukvarjajo z gospodarskim kriminalom. Po navedbah virov naj bi bila navedena tudi med Goletovimi “strici iz ozadja”, ki naj bi mu s svojim tihim soglasjem in dovoljenjem veliko dopuščali.

Tomaža Vesela naj bi domačini po podatkih naših virov večkrat videli v Šentrupertu, z Goletom naj bi obiskovala tudi eno od tamkajšnjih znanih gostiln. Veselova žena pa naj bi poslovno sodelovala z Goletovo družbo Esplanada.

Prav to prijateljstvo naj bi po navedbah naših virov botrovalo temu, da je Računsko sodišče RS revizijo o poslovanju občine uvedlo šele 21. junija 2017, in sicer zgolj za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2016. Kar leto in pol pa je trajalo, da je sodišče izdalo šele osnutek poročilo. Obstajal naj bi sum, da je računsko sodišče pod Veselovim vodstvom čakalo na razplet predvolilne tekme.

Občani so nam tudi sporočali, da so v preteklih letih opozarjali na nepravilnosti pri izgradnji čistilne naprave Rusalka, izgradnji cest, kjer naj bi eno od podjetij pridobilo posebne koristi, izgradnji vrtca ter ne nazadnje zaprtju železniškega prehoda v Slovenski vasi. Opozarjali so, da naj bi se nepravilnosti dogajale tudi na Puščavi.

“Velik vpliv naj bi imel tudi bližnji sosed, zaposlen na Policiji”

Policija naj bi podala ovadbe, vendar so občani izražali dvom, da je temu res tako. Tožilstvo pa naj bi nekatere primere policije zavrglo in pri tem posameznike podučilo, da lahko postopke nadaljujejo kot subsidiarni tožilci. Vendar pa posamezniki navajajo, da kot takšni nimajo niti znanja niti denarja za delo, ki bi ga sicer morala opraviti država.

Občani so nam sporočali, da naj bi pri vsem tem kritju veliko vlogo imel Goletov bližnji sosed, domnevno vodja kriminalistov, ki se ukvarjajo z gospodarskim kriminalom.

Vse to smo seveda preverili.

Na PU Novo mesto smo poslali več vprašanj in spraševali o ovadbah zoper Ruperta Goleta v času, ko je bil še župan in s tem javna oseba. Odgovorili so nam, da nam na vprašanja, ki se nanašajo na konkretne fizične osebe, zaradi varstva osebnih podatkov ne morejo posredovati odgovorov. Glede domnevnega vpliva Goletovega bližnjega soseda pa so nam odgovorili: “Na Policijski upravi Novo mesto nismo zaznali morebitnih poskusov vplivanja na potek kriminalističnih preiskav.” Niso pa zanikali sosedstva.

Tomaž Vesel potrdil, da je “dober znanec z nekdanjim županom”, žena poslovno sodeluje z Goletovo Esplanado

Vprašanja smo poslali tudi Tomažu Veselu, predsedniku Računskega sodišča RS, in prek tiskovne predstavnice prejeli naslednji odgovor:

“Po pogovoru s predsednikom računskega sodišča lahko potrdimo, da je g. Vesel dober znanec z nekdanjim županom občine Šentrupert. Podjetje nekdanjega župana že več let poslovno sodeluje s soprogo predsednika, kar pa ne pomeni, da je zaradi tega g. Gole kakorkoli “zaščiten” pred nadzorom računskega sodišča.”

Glede ostalih navedb pa so sporočili: “Prejete pobude so bile upoštevane v prvem naslednjem programu dela računskega sodišča in trenutno smo pred izdajo revizijskega poročila o pravilnosti poslovanja Občina Šentrupert za leto 2016, torej v obdobju, ko je bil odgovorna oseba občine g. Gole. Preveritve v okviru revizije pravilnosti poslovanja pa se nanašajo tudi na vse očitke, ki so navedene v prejetih pobudah.”

Zapisali so še, da se je Tomaž Vesel kot predsednik računskega sodišča “takoj ob uvedbi revizije izločil iz vseh aktivnosti v povezavo s to revizijo in ne sodeluje pri tako imenovani poizvedbi kot tudi ne pri senatnem odločanju, obenem pa nima dostopa do revizijske dokumentacije. Vse to iz razloga izogibanja morebitnega konflikta interesov”.

Mnenje si naj ustvari vsak sam. Dodajmo pa, da je bilo doslej v javnosti izrečenih že več pomislekov in dvomov v to, da je računsko sodišče tudi res neodvisno.

Tomaž Vesel je bil na mesto predsednika računskega sodišča za devet let imenovan poleti 2013, ko je zamenjal Igorja Šoltesa. Doma je iz Šentvida pri Stični, pred tem je bil prvi namestnik predsednika tega sodišča oziroma tega revizorskega organa, ki pregleduje poslovanje proračunskih porabnikov (občin in vseh, ki so financirani iz državnega proračuna).

J. M.