Raziskava: Občina Trebnje bi morala v skrbi za najstarejše narediti več

Trebnje - mesto (foto: Občina Trebnje)

Občina Trebnje je naročila raziskavo javnega mnenja, njene izide bo uporabila za področje politik za tretje življenjsko obdobje. Iz raziskave je razvidno, da so Trebanjci večinoma zadovoljni z bivanjem v občini. Večina anketiranih (86 %) pa meni, da bi morala občina na področju skrbi za najstarejše narediti več.

Iz raziskave je razvidno, da so Trebanjci zadovoljni z bivanjem v občini, saj je skoraj dve tretjini vseh (64,4 %) odgovorilo, da so popolnoma zadovoljni ali zadovoljni. Povprečna ocena zadovoljstva z bivanjem v občini Trebnje je namreč 3,6 (najvišja ocena je bila 5).

V večini primerov (58,8 %) anketirani nimajo bližnje osebe, ki ne bi mogla skrbeti sama zase. Večina (43,9 %) bi sicer za svoje najbližje v primeru njihove nepokretnosti rešitev našla v domu starejših občanov in v prilagojenem negovalnem domu (37,2 %), v manjšem deležu pa bi ostali v domači oskrbi (5,8 %).

Na vprašanje, kje si anketirani najbolj želi preživeti starost, če bi bil popolnoma odvisen od tuje pomoči, jih je dobra tretjina (36,3 %) odgovorila, da bi želeli to preživeti v negovalnem domu v bližini domačega kraja. Dobra tretjina (36 %) jih je odgovorila, da bi starost v tem primeru želeli preživeti v domu starejših občanov. Ostali so odgovorili z ne vem (15 %) ali pa bi našli kakšno drugo rešitev (12,6 %). Večina (43,9 %) je tudi odgovorila, da bi svoje najbližje v primeru njihove nepokretnosti namestili v domu starejših občanov.

Na vprašanje, ali bi morala občina na področju skrbi za najstarejše narediti več, pa je kar 86 % anketiranih odgovorilo z da in le 14 % z ne.

Raziskavo je opravila družba za strateško komuniciranje ParsifalSC, v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije. Namen ankete je bil pridobiti mnenje prebivalcev, kar bodo v občini uporabili za pripravo strategije za delovanje na tem področju.

Agencija je telefonsko anketiranje izvajala od 9. do 13. marca, sodelovala sta 502 anketirana. Občina pa je raziskavo na svoji spletni strani objavila 12. aprila 2018.

Več: raziskava-javnega-mnenja

C. R.