Rakotvorni plin radon: Pričenjajo se brezplačne meritve

Projekt meritev radioaktivnega radona v gospodinjstvih, ki ga ministrstvo za zdravje izvaja od leta 2019, je prinesel dober vpogled v tveganje zaradi izpostavljenosti radonu. Projekt se nadaljuje tudi v letu 2023.

Ministrstvo financira omejeno število meritev v radonsko ogroženih občinah (400 meritev) in tudi v radonsko manj tveganih občinah (80 meritev). Pri tem vabijo gospodinjstva, da se v okviru projekta prijavijo na brezplačne meritve.

Zavod za varstvo pri delu (ZVD) bo izvajal brezplačne meritve radona na radonsko tveganih območjih:

–      V domovih prebivalcev na območjih, ki so že prepoznana kot območja z več radona. To so območja občin: Bloke, Cerknica, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Hrpelje – Kozina, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Komen, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Miren-Kostanjevica, Pivka, Postojna, Ribnica, Semič, Sežana, Sodražica, Vrhnika in Žužemberk.

–      V projekt brezplačnih meritev so vključene tudi občine: Bohinj, Borovnica, Brezovica, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Grosuplje, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kanal, Kostanjevica na Krki, Kostel, Metlika, Mežica, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Mozirje, Nova Gorica, Novo mesto, Osilnica, Radovljica, Straža, Škofja Loka, Trebnje, Tržič, Velike Lašče, Vuzenica in Žirovnica.

Vabilo k brezplačnim meritvam

Vse stanovalce na omenjenih območjih, ki jih zanima, koliko radona imajo doma, vabijo k sodelovanju. Meritev je zanje brezplačna, saj jo financira Uprava RS za varstvo pred sevanji.

Več informacij o prijavah lahko najdete na spletni strani radon, elektronskem naslovu [email protected] in telefonskih številkah.

  • Peter Jovanovič: 01 585 51 38 ali 031 306 703
  • Bernardka Božič: 01 585 51 73
  • Matija Škrlep: 01 585 51 76 ali 041 914 694
  • Dušan Konda: 01 585 51 30 ali 041 788 382
  • Aleš Ivanc: 01 585 51 56
  • Manca Podvratnik: 01 585 51 58 ali 041 293 549
  • Gregor Omahen: 01 585 51 04 ali 041 336 784
Radioaktivni plin radon v Sloveniji.

Obvestilo je objavila občina Metlika.

M. D.