Projekt izgradnje novomeške čistilne naprave absolutni zmagovalec projekta EU-projekt, moj projekt

Projekt odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke je absolutni zmagovalec projekta »EU projekt, moj projekt«, in sicer tako v jugovzhodni regiji kot na ravni države. Med vsemi prijavljenimi projekti je prejel največ glasov, in sicer 12.500.

Glasovanje je organiziralo ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z evropskimi institucijami. V prvi fazi projekta je bilo iz celotne Slovenije predlaganih 70 projektov, ki so bili razvrščeni v 12 regij. Za najboljše projekte se je lahko nato glasovalo do 8. maja. Vsak dan za en projekt v vsaki regiji.

V 42 dneh je bilo oddanih več kot 63.000 glasov za zelo raznolike projekte, ki so bili v posameznih regijah podprti s sredstvi Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za regionalni razvoj ali Kohezijskega sklada.

Izvedbo projekta izgradnje čistilne naprave je koordinirala ekipa Mestne občine Novo mesto pod vodstvom vodje Urada za gospodarske javne službe Jožeta Kobeta. Skupna vrednost projekta je znašala dobrih 17,5 milijona evrov, od tega je EU prispevala dobrih 8,3 milijona evrov, država 1,5 milijona evrov, Mestna občina Novo mesto pa nekaj manj kot 7,8 milijona evrov. Najprej je bila zgrajena centralna čistilna naprava Novo mesto z dodatno obdelavo blata, nato pa primarni kanali, črpališča in zadrževalni bazeni na različnih lokacijah po Mestni občini Novo mesto.

Zmagovalni projekti EU projekt, moj projekt po dvanajstih statističnih regijah bodo 9. in 10. junija predstavljeni na dnevih odprtih vrat.

M. R.