Primerjava plač vodilnih v državnih podjetjih

(vir: pixabay.com)

Veliko je vprašanj, kakšne so plače v drugih podjetjih v državni lasti in primerjava teh s plačo Roberta Goloba v GEN-I. Bistvene ugotovitve so: v primerljivih državnih podjetij so si vodilni izplačevali zakonite plače. Golob pa je skrenil po svoje.

Namesto okoli 7000 evrov neto si je mesečno izplačeval 17.800 evrov, 2,5-krat več od dovoljenega. Kdo mu je to dovolil? Nadzorniki, (skrite) povezane osebe iz energetike.

Iz uradnih podatkov za leto 2020 je razvidno, da sta vodilna v Petrolu in Telekomu prejemala plačo, kot je ta natančno določena za vodenje podjetij v državni lasti. V teh primerih, ker gre za velika podjetja, je to okoli 7000 evrov neto mesečno.

Takšno plačo bi moral prejemati tudi Robert Golob, ki pa je že v letu 2017 skrenil po svoje in kot zdaj kaže tudi vzpostavil kreativno računovodsko prikazovanje svojih prejemkov.

Tako nam danes maha s plačilno listo, češ, prejemam ubogih 7000 evrov mesečno. V poslovnih poročilih pa je že od 2017 sistematično objavljal napačne podatke. Navedeni so le neto namesto bruto zneski prejemkov članov uprave. Moral pa bi objaviti tudi bruto plače. V Petrolu in Telekomu so podatki v poročilih pravilno navedeni.

Plači vodilnih v Petrolu in Telekomu – tako kot pri Golobu – zajemajo fiksne prejemke, variabilni del (nagrada za uspešnost poslovanja). Navedene so še bonitete. V primeru Goloba in GEN-I teh bonitet (zavarovalne premije, uporaba službenega vozila za zasebne namene in podobno) ni navedenih.

Podatki o plačah vodilnih v državnih podjetjih, v evrih, za leto 2020 (vir: Ajpes)

Petrol Bruto Neto Povprečno/mesečno
Nada Drobne Popovič, predsednica uprave: 204.214 84.902 7.075,17
Telekom
Tomaž Seljak, predsednik uprave 202.239 87.185 7.265,42
GEN-I
Robert Golob, predsednik uprave 496.558* 214.034 17.836,17

*Pri Golobu podatki o bruto plači javno niso znani. Te smo ocenili na podlagi plač ostalih dveh direktorjev, kjer je količnik med bruto in neto plačo 1 proti 2,32. (vir )

Organi nadzora, ki so določali in nadzorovali Golobovo plačo? Po navedbah Siola so to povezane osebe iz energetike, ki drug drugemu določajo plače in funkcije.

Konkretna imena nadzora v Poslovnem poročilu GEN-I niso razkrita, prav tako teh imen ni navedenih niti v poslovnih registrih. Za razliko od drugih družb imena nadzornikov GEN-I posledično niso navedena niti v Ajpesu.

Družba GEN-I je v lasti dveh družbenikov: GEN energija (v lasti države) in GEN-EL naložbe (v lasti GEN energija in GEN-I). Družbenika (GEN energija in GEN-EL naložbe) imata enakovredno lastništvo – vsak 50 % družbe. Tudi to je že pred časom s pomočjo politike (domnevno v letu 2016) s statutom uredil Golob.

Zato zdaj tudi takšen šah-mat, ko mora predsednika predsednika uprave GEN-I določiti sodišče v Krškem, kjer pa s tem že dlje časa zavlačujejo. Roko nad delovanjem oz. poslovanje GEN-I pa ima še vedno Golob, čeprav mu je tretji mandat potekel sredi decembra 2021.

A. L.