Prijetih 3169 migrantov, načrtovana poraba 21 milijonov evrov, odpadkov v zadnji akciji preko 1000 kg, robniki naročeni

Postopki vladnega urada za oskrbo migrantov potekajo nemoteno dalje, urad je v teh dneh objavil pogodbo o naročilu 480 metrov betonskih podstavkov za vzpostavitev registracijsko-migrantskega centra. S PU Novo mesto so nam sporočili, da so na njihovem območju od 1. 1. do 4. 11. 2018 prijeli 3169 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, od tega jih je bilo 92,3 % prijetih na območju Bele krajine.

Vlada za migrante v dveh letih načrtuje porabo v višini 21,4 milijona evrov. Komunala Črnomelj pa je samo v zadnji akciji pobrala okoli 1000 kg odpadkov, ki ob Kolpi ostajajo za ilegalnimi migranti.

Naročila vladnega urada: robniki naročeni

Vladni urad za oskrbo in integracijo je sklenil pogodbo za izdelavo do 96 kosov betonskih podstavkov (AB), dolžine 5 metrov. Spodnja širina elementa je 90 centimetrov, višina je 60 centimetrov, konus na zgornji strani je širine 20 centimetrov. Vrednost posla je 44.037,12 evra, v to je vključen tudi davek.

To pomeni, da urad načrtuje postavitev 480 metrov betonskih podstavkov, na katere bodo, kot je znano, namestili panelne ograje.

Gre za registracijsko-migrantske centre, ki bodo postavljeni neposredno ob južni državni meji. Razpis je bil za tri regije: jugovzhodno Slovenijo (Bela krajina), primorsko-kraška (Jelšane) in posavska (Obrežje). Za katero regijo načrtujejo zdajšnji nakup, tako ni razkrito.

PU Novo mesto – prijetih 3169 ilegalnih migrantov: 92,3 % na območju Bele krajine

V tem tednu smo prejeli tudi podatke s Policijske uprave Novo mesto o prijetih ilegalnih migrantih. Do vključno 4. 11. 2018 so policisti PU Novo mesto pri opravljanju nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 3169 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Pri tem je bila glavnina prijeta na območju policijskih postaj Črnomelj in Metlika, stanje pa je naslednje:

 • na območju PP Črnomelj in Metlika:                     2925 prijetih ilegalnih migrantov
 • na območju PP Brežice in Krško:                            244 prijetih ilegalnih migrantov

Na območju PU Novo mesto so letos (do 4. novembra) obravnavali 26 kaznivih dejanj prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Za omenjena kazniva dejanja je bilo ovadenih 33 osumljencev. Kriminalisti so na zaslišanje na pristojna sodišča privedli 32 osumljencev, zoper 30 osumljencev je bil odrejen pripor.

Še o sprejemno-registracijskih centrih

V zadnjih dneh smo bili v okviru enega od televizijskih soočenj priča navedbam, da v Beli krajini že dlje časa delujeta dva sprejemno-registracijska centra, ki sta ob dveh policijskih postajah: v Metliki in Črnomlju. Kako je s tem, smo za pojasnilo zaprosili ministrstvo za notranje zadeve.

Sporočili so nam, da “nikjer na območju Republike Slovenije ni vzpostavljenih sprejemno-registracijskih centrov. Policija vse postopke s tujci izvaja v svojih obstoječih prostorih (to niso centri, temveč obstoječe policijske postaje) in trenutno ni potrebe po širitvi teh prostorov. V primeru povečanega števila ilegalnih prehodov meje pa bi policija postavila le dodatne prostore policijske postaje za potrebe izvajanja postopkov s tujci”.

Načrtovani stroški za oskrbo ilegalnih migrantov: 21,4 milijona evrov

V zadnjih dneh smo vladne službe vprašali tudi o načrtovanih stroških za oskrbo in integracijo ilegalnih migrantov. Poslali so nam načrtovane zneske, ob tem dodajmo, da vlada Marjana Šarca v teh dneh razpravlja o rebalansu proračuna, kar pomeni, da bodo po potrditvi tega ti zneski lahko drugačni. Glede na stanje predvsem večji. Zaenkrat pa velja naslednje:

 1. Za delovanje Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov je po letih (za dve leti) načrtovana naslednja poraba:
 • leto 2018: 6,68 milijona evrov
 • leto 2019: 5,98 milijona evrov
 •   Skupaj: 12,66 milijona evrov

2. Ministrstvo za notranje zadeve (upravni del)

 • leto 2018: 2,4 milijona evrov
 • leto 2019: 2,0 milijona evrov
 • Skupaj:    4,4 milijona evrov

3. Policija (za migrantsko problematiko: oskrba, prehrana, prevoz tujcev – izvajanje zakona o tujcih)

 • leto 2018: 1,4 milijona evrov
 • leto 2019: 1,8 milijona evrov
 • Skupaj:    3,2 milijona evrov

4. Ministrstvo za zdravje (na postavki migrantski tok, kjer se sredstev v proračunu ne načrtuje in mora biti nič, pravijo). Sredstva so bila v preteklih dveh letih, na podlagi poročil o porabi ter na podlagi 12. in 28. člena ZIPRS, na postavko 160266 prerazporejena tekom leta iz tekoče proračunske rezerve. Poraba v preteklih letih pa je bila:

 • leto 2016: 400.628 evrov
 • leto 2017: 259.137 evrov

V letu 2018 je bilo za zdravstvene storitve migrantov namenjenih (s proračunske postavke 7122 – zdravstveno varstvo nezavarovanih oseb):

 •  179.553 evrov, do vključno septembra 2018,
 • v januarju pa je bila na Ministrstvo za finance posredovana ocena stroškov zdravstvene oskrbe migrantov za obdobje januar – september 2018 v znesku 196.000 EUR kot predlog za prerazporeditev iz proračunske rezerve.
 • Ocene za leto 2019 Ministrstvo za zdravje nima.

Skupaj: 1.035.318 evrov

5. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (na proračunski postavki Migrantski tok):

 • za leto 2018:  50.120 evrov
 • za leto 2019:  50.120 evrov
 • Skupaj:        100.240 evrov

Skupno je to 21,4 milijona evrov ali vrednost 36.000 povprečnih pokojnin ali skoraj 60.000 socialnih pomoči, da o štipendijah in otroških dodatkih niti ne govorimo. S tem, da ravno v teh dneh pripravljajo rebalans (popravek proračuna), glede na znana dejstva pa obstaja velika verjetnost, da bo zneske porabe za migrante zvišala.

Odpadki, zadnja akcija: Komunala pobrano ocenjuje na 1000 kg

Znano je, da je Komunala Črnomelj v zadnjem času skupaj s policijo izvajala pobiranje in odvoz odpadkov ob Kolpi. Ker so se v javnosti o tem pojavljali različni podatki, smo za točne podatke vprašali vodstvo črnomaljske Komunale. Sporočili so nam:

“Skupna količina odpadkov, ki smo jo zaračunali je 6,5 m3. Po priznanem normativu bi to zneslo 812,5 kg. Ker so bili odpadki mokri, so bili verjetno nekoliko težji. Naša ocena je, da je bila skupna teža nekaj več kot 1000 kg.
Račun za pobiranje znaša 2055,87 € (brez DDV), ki smo ga izstavili naročniku storitve – Občina Črnomelj. Ta je račun že potrdila.”

Obvestilo Komunale Črnomelj

Dodajmo, da so odpadke za ilegalnimi migranti skozi celo leto pobirali tudi v Krajinskem parku Kolpa, pa tudi občani, lastniki zemljišč. O tem so poročali tudi hrvaški mediji. Tako, da se navedena količina okoli 1000 kg odpeljanih odpadkov nanaša le zadnjo akcijo črnomaljske komunale.

Ta številka tako ne pomeni, da je bilo odpadkov za ilegalnimi migranti letos zgolj toliko.

Postopki vladnega urada nemoteno potekajo dalje, kar potrjuje tudi pogled na portal e-naročanje, tj. aplikacijo Uradnega lista RS.

J. M.