Prihodek od prodaje v trgovini na drobno znova nižji

Indeksi prihodka od prodaje v trgovini na drobno (vir: Surs)

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno se je junija še tretjič zapored znižal tako na mesečni kot na letni ravni. V trgovini z motornimi vozili se je zvišal pri obeh primerjavah, je včeraj objavil Statistični urad RS (Surs).

V prvem polletju je bil prihodek za 6,6 % nižji kot v istem obdobju lani. V trgovini z motornimi gorivi se je znižal za 9,5 %, v trgovini z neživili za 4,9 %, v trgovini z živili pa za 4,8 %.

Znova nižji na mesečni in letni ravni

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno se je na mesečni ravni znižal še tretjič zapored, tokrat za 2,6 %. Nižji je bil v trgovini z motornimi gorivi (za 5,0 %) in trgovini z živili (za 2,4 %), v trgovini z neživili pa je ostal na majski ravni.

Na letni ravni je bil realni prihodek od prodaje nižji za 15,7 %, predvsem zaradi za 30,9 % nižjega prihodka v trgovini z motornimi gorivi. V trgovini na drobno brez motornih goriv je bil namreč nižji za 4,7 %. V trgovini z neživili se je znižal za 5,4 % in v trgovini z živili za 3,7 %.

Prihodek od prodaje motornih vozil in popravil le teh višji

Na mesečni ravni je bil realni prihodek od prodaje motornih vozil in popravil le teh višji za 2,7 %, na letni pa za 19,1 %. Tudi v prvem polletju je bil v primerjavi z istim lanskim obdobjem višji, in sicer za 15,2 %.

Vir: Prihodek od prodaje v trgovini na drobno, junij 2023

A. L.