Pridružite se pomožni policiji

(vir: policija.si)

Policija ima objavljen razpis za pomožne policiste, t. i. rezerviste. To so lahko državljani Slovenije, ki so sklenili pogodbo o prostovoljni službi v pomožni policiji in so usposobljeni za izvajanje policijskih nalog.

Pomožni policisti so med drugim vpoklicani:

  • ob naravnih in drugih nesrečah,
  • ko je huje ogrožena javna varnost,
  • za zavarovanje državne meje.

Prijave sprejemajo do 14. avgusta.

Prijava se lahko vloži v pisni obliki ali prek e-pošte, in sicer na obrazcu  “Vloga za kandidata za pomožnega policista”, vključno s podpisanimi obrazci in dokazilom o pridobljeni V. stopnji izobrazbe.

Prijava se pošlje na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

ali e-naslov: [email protected], in sicer z označbo “1100-3/2020”.

Kdo lahko postane pomožni policist?

Prijavijo se lahko vsi tisti, ki so že zaposleni (za določen ali nedoločen čas), pa tudi brezposelni, študenti, upokojenci, če le izpolnjujejo razpisne pogoje, kot na primer starost (od dopolnjenega 18. leta do 60. leta), ustrezne psihofizične sposobnosti, srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba, državljanstvo Slovenije, vozniški izpit B-kategorije idr.

Ne gre za delovno razmerje, ampak pogodbeni odnos s Policijo.

To pomeni, da posameznikova obstoječa pogodba o zaposlitvi z delodajalcem ne preneha veljati.

Pred zaprisego pomožni policisti podpišejo pogodbo o zaposlitvi, ki velja pet let z možnostjo podaljšanja. Razporejeni so na tisto policijsko upravo, na območju katere imajo stalno prebivališče. Na tem območju ob morebitnem vpoklicu izvajajo policijska pooblastila. Vpoklicani so v primerih, ko je zaradi nemotenega opravljanja nalog policije treba nadomestiti odsotnost večjega števila aktivnih policistov.

Za opravljeno delo kot pomožni policist se prejme plačilo, posamezniku pripada tudi plačilo za pripravljenost.

Več podatkov je na voljo tukaj

C. R.