Pri prehodu meje svetujejo predložitev pisnega dokaza

Most čez reko Kolpo na Vinici pri Črnomlju (Mejni prehod, vir: policija.si)

Ministrstvo za notranje zadeve svetuje, da potniki pri prehodu državne meje v Slovenijo kot dokaz praviloma predložijo ustrezno pisno (natisnjeno) obvestilo – potrdilo zdravnika oziroma laboratorija, ki je opravil testiranje, negativni test.

Tudi dnevni šolarji, ki prehajajo mejo, morajo predložiti negativni rezultat PCR ali HAG testa, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa.

Spomnimo. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 v 9. členu določa, da je mejo Republike Slovenije prestopiti tudi z:
– negativnim rezultatom hitrega antigenskega testa (HAG), ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja, ali
– negativnim rezultatom PCR testa, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa in je opravljen v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) prepoznata kot ustrezne in so objavljeni na spletni strani NLZOH.

Potnik lahko negativen rezultat testiranja dokazuje na več načinov, in sicer:
– z izročitvijo potrdila zdravnika oziroma laboratorija, ki je opravil testiranje, lahko tudi z natisnjenim potrdilom iz portala zVEM (portal zVEM ali Enotno obveščanje o rezultatu testiranja COVID-19);
– (izjemoma, če ne gre drugače) z negativnim rezultatom testa v obliki elektronskega sporočila na mobilni napravi (npr. SMS).

V tem zadnjem primeru mora potnik policistu prostovoljno pokazati na vpogled (ne izročiti) mobilno napravo, kjer si lahko policist ogleda sporočilo z rezultatom testa.

Zaradi ugotavljanja pristnosti rezultata mora biti potnik pripravljen dokazati tudi izvor sporočila. Policist, ki izvaja kontrolo, v konkretnem primeru presodi, ali je takšno sporočilo – SMS zadosten dokaz.

Če zaradi okoliščin dokaza ni mogoče upoštevati (npr. ni razvidno, ali gre za pristen SMS ali zgolj za (prirejen) posnetek zaslona, ni posredovan iz telefonske številke 051 285 886 ali kadar obstaja drug dvom, da sme policist vpogledati v mobilno napravo), potem lahko policist dokaz šteje za nezadostnega in osebo napoti v karanteno. Oseba pa lahko takšno napotitev prekliče s pridobitvijo ustreznega potrdila.

V izogib takšnim situacijam zato ljudem svetujejo, da kot dokaz praviloma predložijo ustrezno pisno obvestilo.

Dnevni šolarji morajo od danes predložiti negativni sedemdnevni test

Osebe, ki dnevno ali občasno prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje (tudi dnevni šolarji) morajo od 15. marca 2021 predložiti sedemdnevni negativni test (PCR ali HAG) ne glede na starost in ne glede na to, ali mejo prehajajo sami ali v spremstvu.

Izjema iz 7. točke prvega odstavka 10. člena odloka (otrok, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v RS) ni namenjam dnevnim šolarjem, ampak osebam, ki vstopajo v RS in predložijo test ali potrdilo o cepljenju ali so prebolevniki in vstopajo skupaj z otrokom, mlajšim od 13 let.

M. D.