Prevozi šolskih otrok: Zatišje, očitna živčnost in podatki o prejemniku 9 milijonov evrov

(vir: photobucket)

Podjetje FS d. o. o. posluje z velikim dobičkom, od državnih ustanov so doslej prejeli preko 9 milijonov evrov, največ od Občine Žužemberk, na vsaj enem lastniškem deležu pa je vpisana notarsko overjena prepoved prodaje in obremenitve v korist Franca Škufce.

Občina Žužemberk, ki jo vodi Franc Škufca, je javni razpis za izbiro izvajalca za opravljanje prevozov otrok v Osnovno šolo Žužemberk objavila že 21. februarja, do danes še ni znano, kdo bo z novim šolskim letom te tudi vozil in kot kaže rešitve še ne bo tako hitro.

Na razpis so se do roka, 27. marca 2017, prijavili trije:

1. S skupno ponudbo v višini 247.311,60 evra: štirje enakovredni partnerji: Turizem, prevozi, avtošola Prah Sevnica, Anton Prah, s. p., Prevozi Kastelic, avtobusni prevozi, d. o. o., Avtoprevozništvo Kraševec Sandi, s. p., in Avtobusni prevozi Polikarp Kastigar, s. p.

2. S ponudbo v višini 337.107,50 evra: podjetje Integral

3. S ponudbo v višini 269.353,50 evra podjetje FS, d.o.o.

Po Zakonu o javnem naročanju je merilo za izbiro ponudnika najcenejša ponudba in tu se vidi, kdo je to.

Vendar pa je iz portala javnih naročil (dostopno tukaj) razvidno, da je Občina Žužemberk izbrala – podjetje FS, d. o. o. Najugodnejšega ponudnika (Prah, Kastelic, Kraševec in Kastigar) pa izločilo z obrazložitvijo, da je skupna ponudba nedopustna, razlogi niso ravno prepričljivi, koliko so pravno vzdržni, pa bomo šele videli.

Pod Odločitev o izidu javnega naročila z dne 21. aprila 2017, je kot zastopnik/pooblaščenec naročnika, to je Občine Žužemberk, podpisan podžupan Jože Šteingel. Poročali smo že, da slednji že precej časa velja za tesnega županovega sodelavca, ki naj bi bil v zadnjem času večkrat opažen tudi kot voznik kombija, s katerim FS, d. o. o., vozi učence v Osnovno šolo Žužemberk.

Na odločitev je bila nato možna vložitev zahtevka za revizijo, hkrati pa določeno najvišje možno plačilo takse. Po zakonu je to 25.000 evrov. Vendar pa je očitno nekdo delal račune brez krčmarja verjetno računajoč, da je znesek takse nenormalno visok in se najugodnejši prijavitelj ne bo pritožil.

Vložen zahtevek za revizijo, občina odloča …

Skupni, sicer najugodnejši ponudniki so nato v roku vložili zahtevek za revizijo in plačali zahtevano najvišjo možno takso. In se je ustavilo. Občina Žužemberk še do danes, 26. maja 2017, na vloženo revizijo ni dala odgovora. Ko smo jih včeraj vprašali, kako je s tem, smo spet prejeli odgovor, da razpis še ni končan in zato ne morejo dati več pojasnil. To, da ni končan, tako vemo.

Državna revizijska komisija – čaka

Vmes smo poiskali nekatere odgovore tudi pri Državni revizijski komisiji (DVK), ki bo na koncu odločala o vsem tem. Borut Smrdel, predsednik DVK, nam je med drugim pojasnil postopke, in sicer, da o zahtevku za revizijo vselej najprej odloči naročnik, v tem primeru Občina. Z odgovorom je tudi potrdil, da je bil pravni pouk občine, kjer so najugodnejšega ponudnika napotovali še na (sicer neobstoječe) ministrstvo, v tem delu napačen. Že zato bi stvar morala pasti na sodišču. Šele potem, ko občina zavrne zahtevek za revizijo, pa nastopi DVK, ki mora svojo odločitev sprejeti v največ 30 delovnih dneh. Doslej Občina Žužemberk na DVK ni poslala še ničesar.

Po naših podatkih občina doslej ni odločila še o ničemer. Zakonsko dopustni roki se naj bi sicer iztekli 31. maja. Stvari torej še premlevajo. Po naših podatkih je na občini tudi precej živčnosti.

Sodelovanje z odvetniki: letos samo eni od njih že 12.836,88 evra

Hkrati smo preverili, kako občina v zadnjih mesecih sodeluje z odvetniki. Ugotovili smo, da je to sodelovanje – plačevanje, v zadnjih mesecih spet zelo poraslo. Na račun odvetnice Valentine Zeme so tako letos, od 1. januarja do 15. maja, izvedli 23 nakazil v višini 12.836,88 evra. (Od 1. januarja 2009 do 15. maja pa skupno 105.213,04 evra.) Sodelovanje je torej veliko, ali in koliko je to povezano z različnimi razpisi, tudi s tem za prevoz otrok, pa je na podlagi dostopnih podatkov težko reči.

Proračunski porabniki podjetju FS doslej nakazali 9.042.899,80 evra

Tokrat smo podrobneje pregledali poslovanje podjetja FS, prevozi, storitve in trgovina, d. o. o. Iz spletne baze Erar je razvidno, da je to podjetje od 1. januarja 2003 do zdaj prejelo kar 9.042.899,80 evra davkoplačevalskega denarja. Ne samo od Občine Žužemberk, od koder so prejeli 3.699,503,37 evra, denar prejemajo tudi od ministrstev in osnovnih šol ter ostalih. V tabeli objavljamo nakazila proračunskih porabnikov podjetju FS d. o. o., višja od 10.000 evrov.

Lastniki in vpis prepovedi odtujitve in obremenitve v korist Franca Škufce

Preverili smo še podatke podjetja FS iz Poslovnega registra Slovenije. In ugotovili, da sta družbenika dva, Marko Zajec (5 % lastnik) in Janez Papež (95 % lastnik). Ampak, pozor: Na deležih sta vpisana notarska zapisa o prepovedi odtujitve in obremenitve poslovnega deleža. Vpis ima neposredno izvršljivost. korist Franca Škufce, Malo Lipje, Žužemberk. Na delež Marka Zajca je bila prepoved odtujitve in obremenitve v korist Franca Škufce, Malo Lipje Žužemberk vpisana 20. 6. 2006. Na delež Janeza Papeža iz Prapreč pri Žužemberku pa je vpis prepovedi odtujitve in obremenitve z 29. 6. 2007, vendar ne v korist Škufce, pač pa Marka Zajca. Gre torej za svojevrstno veriženje, vprašanje je, kakšne listine so še v ozadju. Na Zajčevem deležu je namreč vpis prepovedi odtujitve in obremenitve vpisan na ime Franc Škufca. Le 15 % delež Janeza Papeža ni obremenjen z ničemer in Papež s tem očitno lahko razpolaga, glede na uradno javno dostopne listine.

Bilanca FS d. o. o.: Skupnega dobička 964.539 evrov

Preverili smo še bilance podjetja FS za leto 2016. Iz podatkov Ajpesa je razvidno, da je podjetja lani imelo 1.460.358 evrov prihodkov (okrog 100.000 evrov več kot leta 2015) in kar 193.469 evrov dobička. Zaposlenih je bilo 22 oseb. Skupni bilančni dobiček (seštevek vseh let poslovanja) pa je rekordnih 964.539 evrov. Ob  tem spomnimo, da je podjetje FS od proračunskih porabnikov doslej prejelo 9.042.899,80 evra. Večino dohodkov in očitno tudi visokega dobička ustvarjajo torej s proračunskimi porabniki. Zato torej ne čudi takšen boj.

Nakazila proračunskih porabnikov na račun podjetja FS d. o. o.

Viri: Uradni list RS, Ajpes, Komisija za preprečevanje korupcije – portal Erar, Poslovni register Slovenije in drugo.

T. H.