Preverite, katere občine, vrtci, šole ipd. iščejo nove sodelavce

Preverili smo, kateri javni razpisi za prosta delovna mesta so trenutno objavljeni. V evidencah Zavoda RS za zaposlovanje je objava obvezna za celotno javno upravo, za vse, ki spadajo v ta del. V teku je 28 javnih razpisov, zaposlujejo v nekaterih občinskih upravah, osnovnih šolah, vrtcih, domovih za starejše in podobno.

V nadaljevanju objavljamo razpisana prosta mesta na celotno jugovzhodno regijo.

 • Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto: razpisano mesto direktorja
 • Vrhovno državno tožilstvo RS: razpisano mesto državnotožilskega pripravnika na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
 • Dom starejših občanov Novo mesto: fizioterapevt, pripravnik
 • Dijaški in študentski dom Novo mesto: kuhar
 • Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Kočevje: kuhar (za OE Fara Kostel)
 • Osnovna šola Stopiče: kuharski pomočnik
 • Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Trebnje: kuhinjski pomočnik
 • Dom starejših občanov, Metlika: oskrbovalka
 • Osnovna šola Brusnice: pomočnik vzgojitelja
 • RIC Novo mesto: poslovni sekretar
 • Razvojni center Novo mesto: poslovni sekretar
 • Center za socialno delo, Trebnje: strokovni delavec v programih
 • Mestna občina Novo mesto: strokovni sodelavec VII/2-1 – za investicije
 • Mestna občina Novo mesto: strokovni sodelavec VII/2-II – za mobilnost
 • Občina Šentrupert: svetovalec za okolje in prostor
 • Osnovna šola Bršljin, Novo mesto: učitelj razrednega pouka
 • Osnovna šola Semič: učitelj VII/2 – nadomeščanje delavke med porodniškim dopustom
 • Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Novo mesto: varuhinja
 • Dom starejših občanov Metlika: varuhinja
 • Občina Šentjernej: višji svetovalec za okolje in prostor
 • Občina Šentrupert: višji svetovalec za splošne zadeve
 • Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Trebnje: vzgojitelj predšolskih otrok
 • Vrtec Ciciban Novo mesto: vzgojitelj v razvojnem oddelku
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zdravnik specialist IV PPD2
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zobozdravnik brez specializacije z licenco (2 razpisa)
 • Zdravstveni dom Črnomelj: zobozdravnik, specialist zobne in čeljustne ortopedije
 • Sklad obrtnikov in podjetnikov, Novo mesto: zastopnik
 • Ministrstvo za obrambo RS: vojak

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, razpisi na dan 11. 10. 2017.