Preverili smo napovedi novih davkov za državljane. Kaj bo drugače?

Najnižje neto plače bodo višje le za nekaj evrov, najvišje bistveno več, davki od prodaje premoženja bodo višji, višje bodo tudi najemnine.

(vir: pixabay.com)

Vlada je sprejela spremembe davkov, ki bodo predvidoma začele veljati s 1. januarjem 2020. Analiza pokaže, da bodo plače davčno razbremenjene le malo, kar pomeni, da bodo ob enakem bruto znesku neto plače višje le za malenkost. To velja predvsem za nižje plače, za višje bodo razlike višje. Neto bo višji. Precej višji pa bodo davki od prodaje premoženja, kamor spadajo tudi delnice in nepremičnine.

Preverili smo napovedi davkov za državljane. Kaj bo drugače?

Leta lastništva sicer še vedno veljajo, vendar bo v nekaterih primerih davek od prodaje vsaj enkrat višji. Višje obdavčene bodo tudi najemnine, kar pomeni, da se bo to nedvomno odrazilo v zneskih najemnin, ki jih plačujejo državljani in tega lastniki ne bodo prenesli v svoje breme.

Dohodnina in spremembe pri plačah

Spremembe bodo pri plačah oziroma dohodnini, ki jo plačujemo na osnovi dohodkov. Meja za vstop v višje davčne razrede bo nekoliko višja, stopnja dohodnine v drugem in tretjem razredu bo nižja, vendar ne bistveno: za eno odstotno točko. V drugem davčnem razredu s sedanjih 27 na 26 odstotkov in v tretjem davčnem razredu s 34 na 33 odstotkov.

Nekoliko višja bo splošna olajšava. Ta je zdaj 3.302,70 evra, po novem bo 3.500 evrov. Novost je tudi, da se bo za davčne zavezance s skupnim dohodkom do višini 13.316,83 evra višina dodatne splošne olajšave določala z enačbo. To bo pomenil, da se bo dodatna splošna olajšava nižala glede na višino skupnega dohodka. Čista administrativna poteza, bi lahko rekli.

V časniku Finance so izračunali plače po zdajšnjem in plače po novem sistemu. Ugotovili so naslednje:

Bruto plača Neto plača, zdajšnji sistem Neto plača, po novem Razlika, v evrih
1.345,60    913,00    922,40     9,40
1.682,00 1.104,30 1.116,30   12,00
2.102,50 1.343,50 1.358,70   15,20
2.523,00 1.582,60 1.601,10   18,50
2.943,50 1.799,50 1.843,50   44,00
3.364,00 2.015,70 2.068,70   53,00
4.205,00 2.448,10 2.507,60   59,50
5.046,00 2.880,50 2.946,60   66,10
8.410,00 4.455,80 4.576,80 121,00
10.092,00 5.111,00 5.376,00 265,00

Opomba: Razlika v evrih pomeni, da bodo mesečne neto plače za toliko višje. Toliko manjša bo dohodnina. V izračunih niso upoštevane dodatne olajšave zaradi otrok in podobno.

Dobiček od kapitala oziroma premoženja

Stopnja dohodnine od dohodkov iz kapitala, kamor se uvršajo obresti, dividende in dobički iz kapitala oziroma premoženja, se bo s 25 odstotkov povišala na 27,5 odstotka.

Zvišujejo se tudi stopnje dohodnine od dobička zaradi prodaja kapitala. Te bodo še naprej vezane na obdobje imetništva premoženja.

Tako znaša stopnja dohodnine:

  • po dopolnjenih  5 letih lastništva:   20 odstotkov (zdaj 15 odstotkov);
  • po dopolnjenih 10 letih lastništva:  15 odstotkov (zdaj 10 odstotkov);
  • po dopolnjenih 15 letih lastništva:  10 odstotkov (zdaj   5 odstotkov).

Po 20 letih imetništva nepremičine ali drugega premoženja, ki ga prodajamo, bo stopnja še vedno 0 (tako kot zdaj), kar pomeni, da se v tem primeru davka ne plača. Davek vedno plača lastnik premoženja, ki ga prodaja.

Kaj bo drugače? Davki bodo bistveno višji, v nekaterih primerih celo podvojeni.

Kaj bo drugače pri najemninah?

Stopnja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem se bo povišala, in sicer s 25 na 27,5 odstotka. Povečuje se sicer tudi delež normiranih stroškov, ki se priznavajo pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, z 10 na 15 odstotkov. Davek bo kljub temu višji, kot je zdaj. V Financah so to izračunali na primeru: Če znaša letna najemnina 5.000 evrov, je ob upoštevanju normiranih stroškov neto izkupiček za lastnika nepremičine danes 3.875 evrov, po novem bo to manj, in sicer 3.831,25 evra.

Davčne spremembe mora potrditi še državni zbor.

Kaj vse to pomeni? Pri plačah imajo vsi dokaj zvezane roke. Pri prodaji premoženja pa nekateri že hitijo, da to prodajo še pred 31. 12. 2019, saj bodo tako plačali manj davka.

Spremembe bodo tudi za podjetja, vendar tega danes nismo preverjali.

J. M.