Preverili smo, kako je z izplačili dodatkov za delo v času epidemije v Splošni bolnišnici Novo mesto

Fotografija je simbolična (viri: Splošna bolnišnica Novo mesto, arhiv MD)

Zaposleni v zdravstvenih javnih zavodih so za delo v času trajanja epidemije z novim koronavirusom upravičeni do dodatka k plačam. Povračilo gre iz državnega proračuna, vendar morajo javni zavodi ministrstvu za zdravje pred tem poslati zahtevek za to. Ministrstvo zahtevkov za izplačila dodatkov ne zavrača. Epidemija je bila razglašena 12. marca in traja do 31. maja.

Za čas trajanja epidemije tako zaposlenim zdravstvenim delavcem pripada poseben dodatek, če tako na podlagi internih pravil odločijo vodilni v zdravstveni ustanovi. Izplačila dodatkov so namreč izključno v pristojnosti direktorjev, ki tudi odgovarjajo za zakonitost izplačil.

Poslovodstva so morala pred tem pripraviti interne akte o določitvi delovišč in delovnih mest, ki so bila v času izvajanja zdravstene dejavnosti v obdobju epidemije izpostavljena večjim ali manjšim tveganjem za okužbo in povečanim delovnim obremenitvam.

Imeli so tudi navodilo, naj pri dodelitvi dodatkov upoštevajo načelo pravičnosti in zakonitosti.

Do petka, 22. maja, so slovenski zdravstveni zavodi ministrstvu za zdravje posredovali za 44,9 milijona evrov zahtevkov za izplačilo dodatkov za delo, od tega Splošna bolnišnica Novo mesto 1,8 milijona evrov.

Preverjali smo, kako je z zahtevki in izplačili dodatkov za delo zaposlenih v času epidemije v največji regijski bolnišnici, to je Splošni bolnišnici Novo mesto.

Zanimalo nas je, koliko dodatkov za povečano delo v času epidemije so izplačali in ali so ministrstvu za zdravje že poslali ustrezne zahtevke za povrnitev teh stroškov.

Pojasnili so nam:

Za mesec marec: Skupno je bilo izplačano 542.894 evrov, od tega po kolektivni pogodbi za delo v rizičnih razmerah 496.944 evrov (91,54 %) in le 45.950 evrov (oziroma 8,46 %) po interventnem zakonu za nevarnost in posebne obremenitve.

Za mesec april: Skupno je bilo izplačano 874.479 evrov, od tega po kolektivni pogodbi za delo v rizičnih razmerah 797.283 evrov (91,17 %) in le 77.196 evrov (oziroma 8,83%) po interventnem zakonu za nevarnost in posebne obremenitve.

Dodali so še: Po interventnem zakonu (za čas epidemije od 12. marca dalje) je bilo bolnišnici odobreno 344.615 evrov za mesec marec in 585.845 eur za mesec april, porabljeno pa zgolj 13 % od maksimalno dovoljenega obsega sredstev.

Na vprašanje, ali so zaposlenim izplačali vse dodatke, vezane na epidemijo, so ob koncu prejšnjega tedna odgovorili: “Splošna bolnišnica Novo mesto je izplačala dodatke zaposlenim za mesec marec, za mesec april pa nameravamo izplačilo izvesti v petek 22. 5. 2020.”

Povzetek: V bolnišnici navajajo, da jim je  ministrstvo za zdravje za marec in april odobrilo skupno 930.460 evrov, porabili so le 123.116 evrov (ali 13 odstotkov odobrenega) dodatka po interventnem zakonu.

Slovenska tiskovna agencija pa je objavila seznam javnih zavodov, ki so prejeli sredstva za izplačilo kriznih dodatkov iz prvega t. i. mega koronskega zakona ukrepov, ki ga je vlada potrdila konec marca. Podatke so prejeli od ministrstva za zdravje.

Po tem seznamu je Splošna bolnišnica Novo mesto za marec 2020 iz državnega proračuna za izplačilo dodatkov za čas epidemije (po t. i. mega korona zakonu) že prejela 728.809,40 evra, za april pa je bilo v postopku izplačila še 1.078.766,63 evra. Skupno je to več kot 1,8 milijona evrov.

Prvi paket izplačanih dodatkov za marec 2020 – izplačilo ministrstva za zdravje po prejetih zahtevkih javnih zavodov

javni zavod        sredstva v evrih
-------------------------------------------
UKC Ljubljana        4.358.256,43
Celje            1.260.510,39
Murska Sobota         735.363,54
Novo mesto           728.809,40
Nova Gorica          691.130,57
Izola             578.907,74
Slovenj Gradec         532.537,69
Jesenice            497.862,64
NLZOH             457.175,64
UPK Ljubljana         329.450,92
Ptuj              292.474,41
Golnik             290.316,88
NIJZ              225.006,08
URI Soča            174.978,29
Topolšica           139.323,35
BGP Kranj           124.096,86
Sežana             118.257,44
Valdoltra           111.756,94
Vojnik             110.019,00
Begunje            109.278,21
Postojna            63.552,00
JAZMP               6683,00
Slovenija Transplant        112,73
------------------------------------------
skupaj           11.935.860,15

Drugi paket za izplačilo dodatkov za april 2020, ki je bil v teh dneh v postopku za izplačilo iz državnega proračuna, pa je naslednji:

javni zavod      sredstva v evrih
---------------------------------------
Nova Gorica       1.189.926,00
Murska Sobota      1.170.930,77
Novo mesto        1.078.766,63
Izola           967.394,50
Jesenice          778.434,32
Topolšica         209.267,59
Sežana           183.571,48
Valdoltra         158.871,96
ZZZS            55.904,90
ZD za študente       32.723,39
JAZMP            11.361,00
Topolščica         11.149,14
---------------------------------------
skupaj          5.848.301,68

Vir: STA; Podatki so na dan 22. maj 2020.

J. M.