Prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih ter prepovedi gibanja izven občin še vedno v veljavi

Vahta (vir: cestne kamere)

Zaradi ukrepov, namenjenih zajezitvi širjenja nalezljive bolezni covid-19, bomo morali prebivalci nekoliko prilagoditi tudi preživljanje prostih dnevov ob prvem maju. Za zaščito najbolj ranljivih skupin prebivalstva pred okužbo je namreč še vedno v veljavi vladni odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin.

A čeprav bo manj druženja, lahko praznike vendarle preživimo prijetno.

Policija je pripravila nekatere nasvete in opozorila, ki jih v nekoliko skrajšani obliki objavljamo v nadaljevanju.

Policisti bodo intenzivno izvajali nadzor prometa in preverjali namen potovanja

Policisti bodo s povečano intenziteto izvajali nadzor prometa, pri čemer bodo še posebej pozorni na: prekoračitve hitrosti, neustrezno psihofizično stanje voznikov (prisotnost alkohola in/ali drog), nepravilno prehitevanje, neupoštevanje prednosti, ugotavljali pa bomo tudi druge kršitve, ki vplivajo na večjo varnost kolesarjev in motoristov.

Preverjali bodo tudi namen potovanja prometnih udeležencev. Pri kontroli voznikov bodo preverjali, ali med občinami res potujejo samo tisti, ki spadajo v izjeme. Tiste, ki bodo zaradi malomarnosti ali ignorance kršili določila odloka oz. Zakona o nalezljivih boleznih, bodo napotili na naslov stalnega bivališča oz. jim ukazali upoštevanje odloka.

Voznike bodo opozorili, če bodo ocenili, da je to zadosten ukrep, da ga bodo upoštevali in zato ne bo prišlo do prekrška oziroma ogrožanja zdravja, za kršitelje pa bomo podali pisni predlog za uvedbo postopka Zdravstvenemu inšpektoratu RS, ki je prekrškovni organ s področja Zakona o nalezljivih boleznih.

Nadzori tudi drugod na javnih krajih in površinah

Ob tem policisti izvajajo nadzore nad spoštovanjem odloka tudi na javnih krajih in površinah, kjer je pričakovati kršitve in posledično ogrožanje zdravja zaradi nevarnosti prenosa nalezljive bolezni. V teh dneh in tednih je tovrstno varovanje življenja ljudi in njihovega zdravja prvenstvena naloga policistov. Nadzore pogosto izvedejo na podlagi obvestil občanov o sumu nedovoljenega zbiranja in zadrževanja na določenih javnih krajih.

Pred prihajajočimi prazniki posebej opozarjajo, da prirejanje piknikov v naravi ne sodi med izjeme. Tudi plaža ni javni park ali sprehajalna površina, kjer bi bilo prirejanje piknikov dovoljeno.

Sprehajanje posameznikov po sprehajalnih poteh pa je, ob upoštevanju varne razdalje, dovoljeno.

Če že morate nujno na pot, previdno na cesti!

Če se že morate odpraviti na nujno, neodložljivo pot, Policija svetuje, da dosledno spoštujete prometne predpise in se dodatno ne izpostavljate nevarnostim v prometu. V lepem vremenu, kakršno se obeta tudi v teh dneh, so namreč vozniki pogosto manj zbrani, v danih razmerah pa so ceste tudi bolj prazne, zaradi česar imajo mnogi občutek, da lahko vozijo hitreje in bolj agresivno. Žal pa je dovolj že trenutek nepazljivosti, ki lahko pripelje do hude prometne nesreče.

Zato pozivajo: Dosledno spoštujte omejitve hitrosti in cestnoprometne predpise! Vozite trezni, mirno in previdno, uporabljajte varnostni pas in bodite pozorni tudi na šibkejše, bolj izpostavljene udeležence v prometu, kot so pešci, kolesarji, motoristi …

Na varno vožnjo in previdnost pri delu v tem času posebej opozarjajo tudi voznike traktorjev.

Opozarjajo še:

– Vsa nenujna potovanja v državo ali iz nje so še vedno odsvetovana!

– Mejo se lahko prestopa samo na mejnih prehodih, ki so odprti (na meji s Hrvaško) in na kontrolnih točkah, ki so vzpostavljene na mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko v okviru njihovega delovnega časa in obsega. Zato naj se potniki, ki se odpravljajo na pot, pozanimajo, na katerih točkah lahko prečkajo meje.

– Potnikom se ob vstopu v Slovenijo odredi sedemdnevna karantena, razen za naslednje izjeme: čezmejni dnevni delovni migranti, čezmejni tedenski migranti na meji z Avstrijo, osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika v sosednji državi, osebe, ki izvajajo prevoze blaga, tovorni promet v tranzitu, tranzitni potniki, osebe z diplomatskim potnim listom, osebe, ki zagotavljajo nujne storitve, pripadniki služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze, dvolastniki ali najemniki zemljišč, ki so državljani Slovenije, Avstrije, Italije in Madžarske.

– Sedemdnevna karantena velja tudi za zdomce oziroma vse, ki se vračajo v Slovenijo (in to ne glede na to, za koliko časa vstopajo); nespoštovanje karantene bo kaznovano. Zato odsvetujejo vsa nenujna potovanja in prihod v Slovenijo.

– Potniki v neposrednem tranzitu čez ozemlje Slovenije so sicer v Sloveniji iz obvezne karantene izvzeti, vendar se morajo pri tem prepričati o določbah glede karantene tudi v ostalih državah na svoji poti oziroma v ciljni državi. Pri tem morajo upoštevati vse omejitve posameznih držav (na primer: Srbija ne sprejema svojih državljanov, obveznost karantene ali samoizolacije v določenih državah, nujna uporaba tranzitnih koridorjev na Madžarskem itd.). Slovenska policija bo to preverjala tudi pri vstopu iz drugih držav in osebe, ki ne bodo mogle zapustiti ozemlja Slovenije, ne bodo smele vstopiti.

Vsa nenujna potovanja so trenutno odsvetovana in niso dovoljena, saj predstavljajo veliko tveganje za širitev nalezljive bolezni covid-19.

– Pri potnikih, državljanih tretjih držav, ki želijo vstopiti v državo, pa na vseh mejnih prehodih na zunanji schengenski meji – poleg ostalih pogojev za vstop – preverjajo tudi, ali je njihovo potovanje res nujno. Državljani tretjih držav, ki tega ne izpolnjujejo, bodo na meji zavrnjeni.

Pokanju z možnarji in karbidom se letos raje odpovejte

Tudi tu je treba upoštevari varnostne razdalje in uporabljati ustrezno zaščitno opremo. V policiji zato predlagajo, da se vsi, ki so sicer zvesti tej tradiciji, letos raje odpovedo pokanju, saj bi lahko poškodbe zaradi neprevidne uporabe dodatno obremenilo zdravstveni sistem in posledično povečalo možnosti za okužbe v času razglašene pandemije.

– Kurjenju kresov se bo treba letos odpovedati!

V preteklih letih so se ljudje ob prazniku dela množično zbirali ob kresovih in ga tudi na ta način obeleževali. Letos to žal ne bo mogoče.

– Pred odhodom od doma se zavarujte pred vlomi.

– Lahka tarča vlomilcev so tudi vozila na parkiriščih.

– Zaklepajte vrata in jih ne odpirajte neznancem.

Kontakt za nasvet policije v času koronavirusa – telefonska številka 01 514 70 01

Vir: Policija.si

C. R.