Prejeli smo: Pismo predsedniku države Borutu Pahorju

Spoštovani g. predsednik Borut Pahor!

Gledam vse dogajanje in ljudi okoli Vas. Vsi vidimo vaše prizadevanje za ljudi in vaš trud, da bi si bili z ljudmi blizu. Vendar pa se mi zdi, da Vas v glavnem obkrožajo ljudje, ki Vam pritrjujejo in si ne upajo vedno odkrito povedati, kar jim leži na duši. Si želite, da bi vas obkrožali samo takšni? Mislim, da si kot predsednik vseh Slovencev želite slišati tudi bolj odkrita, morda celo kritična mnenja, ki se s trenutno politiko morda ne skladajo vedno.

Znano mi je vaše stališče glede migracij. Do zdaj se je že pokazalo, da pri migracijah v glavnem ne gre za begunce in da se bodo migracije v prihodnosti samo še krepile. Človekoljubno izhodišče je vsekakor hvalevredno, toda prosim Vas, premislite še enkrat! Slovenija ne more vplivati na globalna dogajanja glede problema revščine in vojn, ki sta glavna razloga za migracije, lahko in mora pa zaščititi svoje prebivalce. V primeru naselitve nekaj 10.000 ali celo 100.000 migrantov, ki bodo glede na izkušnje v tujini v glavnem proračunski porabniki, bodo resno ogroženi pokojninski, zdravstveni in socialni sistemi države, ki že zdaj funkcionirajo na meji možnega. O drugih trenjih naj sploh ne govorim, saj ljudje, ki živijo na robu revščine, ne morejo razumeti, da je Evropsko sodišče odločilo, da naj bi imeli tujci, ki prihajajo v Evropo, enake ali celo večje pravice od naših lastnih državljanov in davkoplačevalcev. To pa je bila samo materialna plat te zgodbe. Si res želite v okoljih, ki Vas tako prisrčno in zaupljivo sprejemajo, ljudi popolnoma druge kulture in vrednot, končno pa tudi druge rase, ki bi ta naš maloštevilčni, ogroženi narod dokončno razgradile in ogrozile?

Je vse to vlada predvidela? Kako dolgoročno gleda na svoje odločitve? Morda do odstopa ali naslednjih volitev? So akti, ki jih vlada zdaj brez konsenza sprejema, res “nezavezujoči”, kot trdi g. Cerar? Vrhunski mednarodni pravnik Boštjan M. Zupančič mu ugovarja in trdi, da pristop k tem aktom OZN za Slovenijo sploh ni obvezen (proti je, na primer, tudi Belgija, ustanovna članica EU-ja), je pa lahko celo izjemno škodljiv! Pakt je nastal v OZN v krogih Angele Merkel, ki se svoje napake pri migracijah in katastrofe, ki jo je povzročila svoji državi, zelo dobro zaveda. Zato skuša posledice svoje napake prevaliti na druge, tudi na Slovenijo. Je vlada o tem res tako enotna, kot trdita g. Šarec in g. Cerar? Se je vlada z Vami o tem res odkrito posvetovala? Končno ste poveljnik slovenske vojske, ki po besedah notranjega ministra zaradi migracij že sodeluje s policijo. Imamo torej že nekakšno tiho izredno stanje?

Še enkrat apeliram na Vas: Zastavite svoj vpliv proti pristopu Slovenije k Paktu OZN o migracijah. Prepričana sem, da bi s tem ne le pridobili neverjetno volilno bazo, ampak bi se tudi zapisali v zgodovino naše države kot predsednik oziroma kot osebnost, ki je ravnala pametno in suvereno in je v odločilnih trenutkih preprečila zgodovinsko napako za državo in narod.

Želim Vam veliko uspeha in Vas lepo pozdravljam!

S spoštovanjem

Alenka Viceljo, akademska kiparka