Prehajanje meje s sosednjimi državami

Vlada je včeraj izdala odlok, s katerim se v soboto, 21. oktobra 2023, ob polnoči (v noči s petka na soboto) na notranjih mejah Slovenije s Hrvaško in Madžarsko uvede začasni ponovni nadzor, ki bo trajal najmanj do 30. oktobra 2023.

Objavljamo seznam mejnih prehodov za prehajanje državne meje.

Prehajanje meje s Hrvaško

Za prehajanje notranje kopenske meje s Hrvaško se določi 12 mejnih prehodov za mednarodni cestni potniški in tovorni promet:

 • Sečovlje (Sicciole) – kontrolna točka,
 • Dragonja (Dragogna),
 • Sočerga,
 • Starod,
 • Jelšane,
 • Petrina,
 • Metlika,
 • Obrežje,
 • Dobovec,
 • Gruškovje,
 • Zavrč in
 • Petišovci.

Za prehajanje notranje kopenske meje s Hrvaško se določi sedem mejnih prehodov za mednarodni železniški promet:

 • Rakitovec,
 • Ilirska Bistrica,
 • Metlika,
 • Dobova,
 • Rogatec,
 • Središče ob Dravi in
 • Lendava.

Za prehajanje notranje kopenske meje s Hrvaško samo za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije, se določi 12 mejnih prehodov za mednarodni cestni potniški in tovorni promet:

 • Podgorje,
 • Babno polje,
 • Vinica,
 • Slovenska vas,
 • Rigonce,
 • Orešje,
 • Bistrica ob Sotli,
 • Imeno,
 • Rogatec,
 • Ormož,
 • Središče ob Dravi in
 • Gibina.

Osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije, so državljani Evropske unije in državljani Norveške, Islandije, Lihtenštajna, Švice in njihovi družinski člani ne glede na državljanstvo. Prav tako so to državljani tretjih držav in njihovi družinski člani ne glede na njihovo državljanstvo, ki imajo v skladu s pogodbami med Unijo in njenimi državami članicami na eni strani in temi tretjimi državami na drugi strani pravico do prostega gibanja, ki je enakovredna pravici državljanov Unije.

Prehajanje meje z Madžarsko

Za prehajanje notranje kopenske meje z Madžarsko se določita dva mejna prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet:

 • Dolga vas – Hosszúfalu in
 • Pince (avtocesta) – Pince.

Za prehajanje notranje kopenske meje z Madžarsko se določi en mejni prehodi za mednarodni železniški promet:

 • Hodoš – Hodos.

Za prehajanje notranje kopenske meje z Madžarsko samo za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije, se določi šest mejnih prehodov za mednarodni cestni potniški in tovorni promet:

 • Pince (lokalna cesta) – Pince,
 • Prosenjakovci – Pártosfalva,
 • Hodoš – Hodos,
 • Kobilje,
 • Čepinci in
 • Martinje.

M. D.