Predlog za omogočanje zaposlitve upokojencev

Državni zbor (vir: arhiv)

Poslanska skupina SDS je v parlamentarni postopek vložila predlog sprememb zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerim želijo delodajalcem omogočiti, da zaradi potreb po delu obdržijo delavce tudi po tem, ko se ti že upokojijo, ne da bi izgubili del pokojnine.

 

Kot namreč ugotavljajo v SDS, je sistem trenutno urejen tako, da posameznik ne more istočasno opravljati dela s polnim delovnim časom in prejemati polne starostne pokojnine.

Tako upokojencem ni omogočeno, da po izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino nadaljujejo z delom, ne da bi to vplivalo na višino njihove pokojnine, kar v slab položaj spravlja tudi delodajalce. Slednji namreč delavca, ki ga potrebujejo in so z njegovim delom zadovoljni, ko ta izpolni pogoje za starostno upokojitev ne morejo obdržati v delovnem razmerju, ne da bi se bil ta prisiljen odpovedati precejšnjemu delu starostne pokojnine. Poleg tega je delna upokojitev časovno omejena na največ tri leta.

Delodajalci se tako znajdejo v položaju, ko morajo iskati nove delavce, kar pa je v določenih primerih zelo težko izvedljivo. Določeni delavci namreč razpolagajo z izkušnjami in znanji, ki jih je (v kratkem času) zelo težko nadomestiti.

Zato v SDS predlagajo spremembe na način, da se tistim, ki izpolnijo zakonske pogoje za polno starostno upokojitev in za katere delodajalec izrazi interes po ponovni zaposlitvi tudi po njihovi upokojitvi, omogoči hkratno prejemanje starostne pokojnine v polnem znesku in opravljanje dela v delovnem razmerju za polni delovni čas.

Več: Predlog sprememb 

M. D.