Pred 33 leti je bila znana odločitev, da želimo ven iz Jugoslavije

Slovenska zastava (vir: arhiv)

Praznujemo 33 let, odkar so bili razglašeni rezultati plebiscita o samostojni državi. Na njem se je je kar 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev odločilo za odcepitev od Jugoslavije in samostojno državo Slovenijo.

 

Konec 80. let prejšnjega stoletja, so se namreč v Sloveniji, ki je bila takrat del Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ), začele kazati težnje za uvedbo demokratičnega sistema, tržnega gospodarstva in samostojne države. V Jugoslaviji se je namreč pojavljajo vse več političnih in nacionalnih nasprotij, ljudi so pestili visoka inflacija, propadajoče gospodarstvo in nesvoboda, saj je državo v celoti obvladovala Komunistična partija.

Dokončna odločitev o plebiscitu o samostojnosti je bila sprejeta na sestanku 9. in 10. novembra 1990 v Poljčah. Na njem so sodelavci ustavne komisije takratne slovenske skupščine Tine Hribar, Peter Jambrek in Tone Jerovšek skupaj s predsednikom Demosa, ki je vodil vlado, Jožetom Pučnikom prepričali Demosov poslanski klub, da je ta potrdil predlog, da plebiscit o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije izpeljejo 23. decembra 1990.

Na omenjeni dan smo Slovenci na referendumu odločali, ali naj se Slovenija, ki je bila takrat del Jugoslavije, odcepi in postane samostojna država. Rezultati plebiscita so bili prepričljivi. Plebiscita se je udeležilo 93,2 odstotka volilnih upravičencev. Za samostojno državo jih je glasovalo okoli 95 odstotkov, kar je pomenilo 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Izide plebiscita so v slovenski skupščini uradno razglasili čez tri dni, 26. decembra. Ta dan zato obeležujemo dan samostojnosti in enotnosti, ki je državni praznik in dela prost dan. Predsednik koalicije Demos, ki je takrat vodila prvo izvoljeno demokratično vlado, Jože Pučnik je takrat izrekel znamenite besede: “Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo.”

Po razglasitvi rezultatov plebiscita so stekle aktivne priprave na izpeljavo osamosvojitve Slovenije, ki jih je vodil Demos.

A. V.