Precepljenost na Dolenjskem: Tri občine odstopajo od povprečja

(vir: pixabay.com)

Mirna Peč, Straža in Novo mesto, to je četrtina dolenjskih občin, kjer je delež cepljenih občanov in občank nad slovenskim povprečjem. Stanje se je izboljšalo predvsem v zadnjem obdobju.

Na Dolenjskem, kjer je 12 občin in 88.877 prebivalcev, je s prvim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih 40.106 ljudi ali 45,12 % vseh.

Z vsemi odmerki je cepljenih 36.214 ljudi ali 40,75 % vseh. V regiji je trenutno 201 okužena oseba s covid-19, doslej jih je bilo okuženih 12.882 ali 14,49 celotne populacije.

Delež cepljenih tako s prvim kot vsemi odmerki na Dolenjskem je sicer nižji od povprečja v državi in tudi v regiji Jugovzhodna Slovenija.

Razlog temu je izredno nizka precepljenost v občinah: Mokronog – Trebelno, Šentrupert in Škocjan (v vseh pod 40 %).

V Sloveniji je sicer s prvim odmerkom cepljenih 996.177 ali 47 % vseh, z vsemi odmerki pa 911.327 ali 43 % vseh prebivalcev in prebivalk.

Za primerjavo: Najboljša cepljenost je v občinah Osilnica (66,06 %) in Idrija (57,04 %).

Tudi na Dolenjskem, tako kot v drugih delih regije, so velike razlike med občinami. Zanimivo pa je, da se je delež cepljenih v zadnjem času izredno povečal v občinah Mirna Peč in Straža. Občini Šentrupert in Škocjan sta bili ves čas na zadnjih mestih in tako je še danes. Nizka precepljenost je že ves čas tudi v občini Šmarješke Toplice.

Višji delež precepljenosti s prvim odmerkom od slovenskega povprečja in tudi statistične regije Jugovzhodna Slovenija je v občinah: Mirna Peč, Straža in Novo mesto. To je v četrtini dolenjskih občin.

Na Dolenjskem je bilo doslej 12.882 okuženih oseb, kar je 14,49 % vseh prebivalcev in prebivalk. Največ okuženih je bilo v občini Šmarješke Toplice (16 %), ki tudi sicer po deležu okuženih precej caplja za ostalimi občinami. Delež precepljenosti v tej občini je namreč že vse od začetka med najnižjimi.

Delež doslej okuženih (od začetka marca 2020 dalje) je visok tudi v nekaterih drugih občinah, vendar pa analiza pokaže, da so v teh v zadnjem času zelo pospešili cepljenje.

Podatki po občinah so naslednji:

Občina Št. preb. Cepljeni s 1. odmerkom % ceplj. Cepljeni z vsemi odmerki % cepl. Tren.  okuž. Skupno  doslej okuženih % v štev. preb.
1 2 3=2:1 4 5=4:1 6 7 8=7:1
Mirna Peč 3.034 1.481 49,01 1.347 44,7 8 435 14,3
Straža 3.881 1.823 47,02 1.658 43,1 3 532 13,7
Novo mesto 37.398 17.421 46,71 15.889 42,8 108 5.535 15,0
Mirna 2.683 1.259 47,04 1.107 41,6 5 350 13,0
Trebnje 13.310 6.124 46,03 5.450 41,0 29 2.075 15,6
Dolenjske Toplice 3.593 1.612 44,95 1.456 40,8 4 479 13,0
Žužemberk 4.741 2.115 44,86 1.918 40,8 6 625 13,2
Šentjernej 7.225 3.221 44,65 2.906 40,5 17 1.101 15,2
Šmarješke Toplice 3.521 1.441 41,15 1.278 36,7 6 564 16,0
Mokronog – Trebelno 3.164 1.240 39,29 1.111 35,4 5 435 13,7
Šentrupert 2.898 1.110 38,64 969 33,7 3 362 12,5
Škocjan 3.429 1.259 36,77 1.125 33,1 7 389 11,3
Skupaj: 88.877 40.106 45,12 36.214 40,75 201 12.882 14,49

Vir: COVID-19 Sledilnik in Microsoft Power BI

J. M.