Pravila portala Moja Dolenjska pri spremljanju volilne kampanje za predsedniške volitve 2022

(vir: arhiv)

Portal Moja Dolenjska v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavlja pravila spremljanja volilne kampanje za volitve predsednika Republike Slovenije, ki bodo 23. oktobra 2022.

V času volilne kampanje, ki se bo začela 22. septembra in končala 21. oktobra 2022 opolnoči, to je 24 ur pred dnevom glasovanja, bo portal Moja Dolenjska v novinarskih prispevkih spremljal pomembna in odločujoča dogajanja v zvezi z volitvami.

Glede načina, obsega in vsebine novinarskih prispevkov bo uredništvo odločalo samostojno in skladno z uredniško politiko portala, zakonom in profesionalnimi standardi, pri čemer bo zagotovilo uravnoteženo in nepristransko predstavitev kandidatov za predsednika države in njihovih programov v volilni kampanji.

Portal Moja Dolenjska se bo v skladu z Münchensko deklaracijo in novinarskim kodeksom izogibal objavi vsebin, ki brez dvoma pomenijo sovražni govor ali klevetanje.

Plačana volilna propagandna sporočila bodo objavljena z navedbo naročnika. Za vse kandidate veljajo enaki pogoji objave sporočil in cenik, objavljeni na spletni strani MD.

Portal Moja Dolenjska bo v skladu z uredniško politiko objavljal strokovno izvedene raziskave javnega mnenja, pri čemer bo navedel izvajalca, metodologijo in naročnika raziskave.

Uredništvo