Družba Slovenski državni gozdovi išče zemljišča ob železnici – za najem ali nakup

(Vir: SiDG, foto Marjan Kapele)

Družba Slovenski državni gozdovi (SiDG), ki jo vodi mag. Robert Tomazin, je objavila poziv vsem lastnikom zemljišč ob železniški infrastrukturi ali upravljalcem železniške infrastrukture, da podajo namero za sklenitev najemne pogodbe ali predlog za prodajo zemljišč zaradi vzpostavitve zbirnih centrov za skladiščenje gozdnih lesnih sortimentov.

Rok za prejem nezavezujočih prijav je 31. 3. 2022 do 14.00 ure. 

Prijave morajo biti pripravljene in posredovane na naslov: SiDG d.o.o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, skladno z dokumentacijo tega poziva.

Vse prijave zainteresiranih lastnikov zemljišč ali upravljalcev se štejejo kot nezavezujoče. V nadaljevanju si družba SiDG pridružuje pravico, da bo glede na svoj interes in potrebe v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju lahko s posameznim prijaviteljem nadaljevala postopek za najem ali nakup zemljišč.

Predvidene lokacije zbirnih centrov so: Kočevje, Straža, Maribor, Otiški Vrh, Litija, Prestranek in Brežice.

Več podatkov je dostopnih na povezavi: sidg.si

K. R.