Povprečna bruto plača za marec višja od plače za februar 2021

(vir: pixabay.com)

Povprečna bruto plača za marec 2021 je znašala 2009,50 EUR in je bila nominalno za 3,3 %, realno pa za 3,0 % višja od plače za februar 2021. Neto plača je bila 1290,97 evra. Najvišja je bila v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, je danes objavil Statistični urad RS.

V Jugovzhodni Sloveniji je bila marca bruto plača 1941,40 evra (nižja od povprečja v državi), neto pa 1271,50 evra. Povprečna bruto plača v 1. četrtletju letos je bila 2003,36 evra, neto pa 1286,49 evra. 

Povprečna plača za marec 2021 višja od plače za februar 2021

Povprečna bruto plača za marec 2021 je znašala 2009,50 EUR in je bila nominalno za 3,3 %, realno pa za 3,0 % višja od bruto plače za februar 2021. Povprečna neto plača za marec 2021 je znašala 1290,97 EUR in je bila nominalno za 3,0 %, realno pa za 2,7 % višja od neto plače za februar 2021.

Povprečna plača za marec 2021 višja od plače za februar 2021 v obeh sektorjih, javnem in zasebnem
Povprečna bruto plača za marec 2021 je bila v obeh sektorjih višja od plače za februar 2021, v javnem sektorju za 4,1 % (v institucionalnem sektorju država je bila višja za 2,1 %), v zasebnem sektorju pa za 2,8 %.

Povprečna plača za marec 2021 najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih
Povprečna bruto plača za marec 2021 se je v primerjavi s plačo za februar 2021 najbolj zvišala v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (za 32,0 %; predvsem zaradi višjih izrednih izplačil), znižala pa se je najbolj v drugih dejavnostih (za 0,9 %).

V finančnih in zavarovalniških dejavnostih je bila povprečna bruto plača za marec 2021 tudi najvišja (3344,52 EUR).

Povprečna plača za marec 2021 višja od plače za februar 2021 v vseh statističnih regijah
Povprečna bruto plača za marec 2021 je bila v vseh statističnih regijah višja od plače za februar 2021; najbolj se je zvišala v pomurski (za 6,7 %), najmanj pa v osrednjeslovenski statistični regiji (za 2,1 %).

Povprečna bruto plača za marec 2021 je bila sicer najvišja v osrednjeslovenski statistični regiji (2249,67 EUR), najnižja pa v primorsko-notranjski statistični regiji (1740,94 EUR).

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, marec 2021
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, marec 2021
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
III 2021 Povpr. I-III 2021 Indeks: III/II 2021 Indeks: III/III 2020 Povp. I-III 2021/I-III 2020
EUR indeks
Bruto 2.009,50 1.977,68 103,3 114,3 110,6
Javni sektor 2.458,20 2.433,73 104,1 116,0 116,4
  od tega sektor država 2.511,66 2.527,76 102,1 118,3 119,8
Zasebni sektor 1.797,40 1.760,50 102,8 112,8 106,7
Neto 1.290,97 1.271,35 103,0 112,6 109,3
Javni sektor 1.560,36 1.542,80 104,0 114,1 114,4
  od tega sektor država 1.587,55 1.595,49 101,8 116,0 117,2
Zasebni sektor 1.163,63 1.142,08 102,4 111,3 105,9
Vir: SURS

Vir: stat.si

M. D.