Potrjenih 27 projektov v vrednosti 56 milijonov evrov, ki bodo deležni državne in evropske pomoči

Cesta na Gorjance (vir: arhiv)

Konec aprila je bil v Novem mestu podpisan dodatek dogovora o razvoju jugovzhodne regije, kamor spadajo Bela krajina, Dolenjska in Kočevsko-ribniško območje. S tem je bila potrjenih 27 projektov v vrednosti 56 milijonov evrov. Večina projektov iz tega dogovora je s področja poslovnega okolja, mobilnosti in gradnje komunalne infrastrukture. Projekte so predlagale posamezne občine, ki bodo te tudi različno financirale, potrdil jih je svet regije.

Vlada pa bo zagotovila dodaten denar za sofinanciranje teh projektov iz evropskih skladov in iz slovenskega državnega proračuna.

Iz pregleda projektov, ki smo jih pridobili od ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga vodi Zdravko Počivalšek, je eden najpomembnejših projekt Projektiranje 2. odseka južnega dela 3. razvojne osi, ki obsega državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug.

Nosilec projekta je Ministrstvo za infrastrukturo, ki ga po novem vodi Matej Vrtovec, skupna vrednost projekta je 14,99 milijona evrov. Od tega bo evropskih in državnih sredstev skoraj 2,7 milijona evrov. Vlada je pri tem postavila pogoj, da mora biti popolna vloga za neposredno potrditev v okviru izvajanja kohezijske politike, to je za pridobitev evropskih sredstev, podana do 31. maja 2020.

Kar pomeni, da je cilj pohiteti s projektom in da so stvari na ministrstvu za infrastrukturo, dokler je tega vodila Alenka Bratušek, očitno precej zastale.

Ostali projekti, ki bodo sofinancirani z evropskim in državnim denarjem, so:

– Izgradnja in rekonstrukcija komunalne in cestne infrastrukture v OC UGAR, Ribnica: 1,5 milijona evrov evropskih in državnih sredstev

– Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica 2. del, Črnomelj: 405 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev

Industrijska cona Trebnje, 2. faza: 550 tisoč evropskih in državnih sredstev

– Opremljanje obrtno poslovnega območja v Podpreski, Loški Potok: 200 tisoč evropskih in državnih sredsrtev

Cona pri Pildu, 2. etapa, Metlika: 500 tisoč evropskih in državnih sredstev

– Izgradnja GJI v industrijski coni Beti, Metlika: 500 tisoč evropskih in državnih sredstev

Gradnja poslovne cone Puščava – 1. faza, Šentrupert; 438 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev

Izgradnja podjetniškega inkubatorja Kočevje: 1,34 milijona evrov evropskih in državnih sredstev

– Komunalno opremljanje obrtno podjetniške cone Šentrupert: 585 tisoč evrov evropskih državnih sredstev

– Cestna in komunalna infrastruktura v Industrijsko storitveni coni Sejmišče Šentjernej: 585 tisoč evropskih in državnih sredstev

– Poslovna cona Cikava, Novo mesto: 3,3 milijona evrov evropskih in državnih sredsev

Kanalizacija Črnomelj – 2. del: 1,86 milijona evrov evropskih in državnih sredstev

– Zmanjšanje emisij v vodotok Temenica I: 1,8 milijona evrov evropskih in državnih sredstev

– Kanalizacija v aglomeraciji Metlika: 497 tisoč evropskih in državnih sredstev

– Kanalizacija v aglomeraciji Vrh pri Šentjerneju: 666 tisoč evropskih in državnih sredstev

– Oskrba s pitno vodo – Sodražica II: 350 tisoč evropskih in državnih sredstev

V načrtu je tudi sofinanciranje več regionalnih kolesarskih povezav na območju Dolenjske, Kočevja in Črnomlja.

Vsi projekti, razen projektiranja 2. odseka južnega dela 3. razvojne osi, so del občinskih investicijskih načrtov.

Dodatna projekta za evropsko in državno financiranje sta še vzpostavitev ustreznih pogojev za udeležbo in nastanitve ranljivih skupin in regijska štipendijska shema (nosilec obeh je ministrstvo za delo).

C. R.