Potekajo lokalne volitve

(vir: arhiv)

Po vsej državi danes potekajo lokalne volitve. Ob 7. uri se je odprlo nekaj več kot 3200 volišč, na katerih volivci in volivke odločamo, kdo bo v prihodnjih štirih letih vodil naše občine.

Poleg županov volimo tudi člane občinskih svetov in ponekod tudi člane svetov krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.

Volivci ob prihodu na volišče prejmemo najmanj dve glasovnici, za volitve župana in člane občinskega sveta. Lahko pa je glasovnic tudi več. V občinah, ki imajo ustanovljene ožje dele, namreč potekajo tudi volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.

Na volišču se moramo izkazati z osebnim dokumentov in podpisati v volilni imenik.

Volitve v občinske svete v večjih občinah potekajo po proporcionalnem, v manjših pa po večinskem volilnem sistemu. Pri proporcionalnih volitvah se glasuje o listah kandidatov, volivec pa lahko na glasovnici pri listi, za katero je glasoval, označi kandidata, ki mu daje prednost pred ostalimi (preferenčni glas).

V občinah, kjer občinske svete volijo po večinskem načelu, pa se glasuje o posameznih kandidatih.

Današnje volitve v vseh občinah sicer še ne bodo prinesle odgovora, kdo bo novi župan. Kjer noben od županskih kandidatov ne bo dobil večine glasov, bo namreč odločal drugi krog, ki bo 4. decembra. Medtem pa je v 51 občinah novi župan že znan, saj se v njih za to mesto poteguje le po en kandidat.

M. D.