Pošta: V Sloveniji so v sedmih letih zaprli 41 pošt

Pošta Slovenija je v obdobju od 2012 do marca 2018 zaprla 41 pošt, preoblikovala jih je 149. Od tega je v Jugovzhodni Sloveniji v zadnjih treh letih zaprla 7 pošt, še 7 jih je preoblikovala v pogodbene pošte. V letu 2018 bodo na našem območju ponovno preoblikovali pošto 1337 Osilnica, ki je lani nekaj časa delovala kot redna pošta, drugih sprememb (preoblikovanja ali zaprtja) pri poštah pa ne načrtujejo, niti v Škocjanu ne.

Tako so nam zagotovili pristojni na Pošti Slovenija, ko smo jih povprašali o tem, ali imajo morda kakšne načrte s pošto v Škocjanu, kjer je med prebivalstvom slišati, da naj bi to zaprli. Na pošti so izrecno zatrdili, da tega za Škocjan ne načrtujejo.

Pošta Slovenije je prve tri pošte preoblikovala leta 2012. Od takrat do marca letos so v državi zaprli 41 pošt, preoblikovali so jih 149, hkrati imajo 25 premičnih pošt. V državi je trenutno 511 poštnih enot.

 1. Pošta Slovenije je od leta 2015 v pogodbene pošte na našem območju preoblikovala naslednje pošte:
 • 1338 Kočevska Reka
 • 1336 Kostel (ponovno preoblikovanje v pogodbeno pošto)
 • 1318 Loški Potok
 • 8222 Otočec
 • 8321 Brusnice
 • 8361 Dvor in
 • 8344 Vinica.

2. Od leta 2015 so ukinili naslednje pošte:

 • 1319 Draga
 • 1331 Dolenja vas
 • 1332 Stara Cerkev
 • 8322 Stopiče
 • 8331 Suhor
 • 8332 Gradac in
 • 8323 Uršna Sela.

V Pošti Slovenija zatrjujejo, da prebivalcem na območjih, kjer so ukinili pošto, zagotavljajo storitve prek pismonoše v t. i. pismonoški pošti.

V pogodbene pošte se preoblikujejo predvsem manjše pošte, vodenje prevzame pogodbeni izvajalec, s katerim Pošta Slovenije in Nova Kreditna banka Slovenije, za katero opravlja tudi finančne storitve, skleneta pogodbo o sodelovanju.

Pismonoška pošta pa pomeni, da prebivalci vse storitve lahko opravijo pri pismonoši. Posebnost je v tem, da lahko gospodinjstva po telefonu naročijo obisk pismonoše na svojem domu zaradi naročila določenih storitev, kot  na primer oddajo pošiljk (navadnih in priporočenih pisem), plačilo UPN obrazcev (položnic), vplačilo poštnih nakaznic, izplačilo zneskov z osebnih računov pri Novi KBM, nakup znamk, kuvert, dopisnic, kar je še posebej primerno za starejše in manj mobilne prebivalce. Naslovniki, ki ob poskusu vročitve priporočene in vrednostne pošiljke ali paketa niso bili dosegljivi, pa lahko naročijo brezplačno vnovično (drugo) dostavo pošiljke. Prebivalcem tako pošiljk ni treba prevzemati na obračunski pošti, h kateri organizacijsko spada pismonoška pošta, ampak lahko pošiljke prevzemajo v roku, določenem za prevzem, neposredno pri pismonoši. Zaradi uvedbe pismonoške pošte prebivalcem ni treba spreminjati osebnih dokumentov ipd., saj sta poštna številka in naziv pošte ohranjena.

Pošta je za oddajo in prevzem pošiljk sklenila dogovor tudi s Petrolom, tako je na 114 Petrolovih bencinskih servisih vzpostavljena mreža avtomatiziranih samopostrežnih točk, kot je mreža PS paketomatov ter samopostrežnih točk 24/7.

Na Pošti Slovenije navajajo, da je razlog za spremembe optimizacija omrežja in napovedujejo, da se bo tudi v prihodnje način strežbe strank še spreminjal. Vse manj bo situacij, ko bodo morale stranke fizično obiskati pošto, da bi opravile neko storitev.

Dodajajo, da je bil na poštnih okencih v letih 2006 do 2016 zaznan 35-odstotni upad pisemskih pošiljk, količina prenesenih poštnih pošiljk pa se je že prepolovila. Pri plačilnih storitvah imajo 58-odstotni upad. Vse to je razlog za zmanjševanje števila pošt. Kaj to pomeni za prebivalstvo in ali je res vse poteka tako gladko in lepo, pa je že drugo vprašanje.

Od leta 2012 v JV Sloveniji v pogodbene pošte preoblikovali 13 pošt in ukinili 7 pošt

Od leta 2012, ko so na Pošti Slovenija začeli s preoblikovanjem pošt v pogodbene, so na območju Jugovzhodne Slovenije v pogodbene pošte preoblikovali naslednje pošte: 1338 Kočevska Reka, 1336 Kostel (ponovno preoblikovanje v pogodbeno pošto), 1318 Loški Potok, 8222 Otočec, 8321 Brusnice, 8361 Dvor, 8344 Vinica, 8211 Dobrnič, 8213 Veliki Gaber, 8341 Adlešiči, 8342 Stari trg ob Kolpi, 8343 Dragatuš in 8362 Hinje.

Ukinili pa so pošte: 1319 Draga, 1331 Dolenja vas, 1332 Stara Cerkev, 8322 Stopiče, 8331 Suhor, 8332 Gradac in 8323 Uršna Sela, kjer pa prebivalcem na teh območjih zagotavljajo storitve prek pismonoše v t. i. pismonoški pošti.

C. R.