Posojila za kmetijske investicije

Fotografija je simbolična. (vir: arhiv)

Odprt je Javni razpis za dodeljevanje posojil projektom kmetijske pridelave, na katerega se lahko prijavijo kmetijska gospodarstva, ki planirajo gradnjo hleva ali drugih kmetijskih objektov, nakup objektov kmetijske dejavnosti, nakup kmetijske mehanizacije, strojev in opreme, postavitev večletnih nasadov ali nakup osnovne črede.

Kaj zagotavlja javni razpis?

  • Posojila do 1 milijona evrov, z ročnostjo vračila do 20 let in možnostjo koriščenja moratorija do treh let.
  • Ugodno obrestno mero.
  • Ugoden finančni vir tudi za tiste projekte, ki imajo že odobrena nepovratna sredstva.
  • Elektronsko oddajo vloge in hitro obravnavo.
  • Razpisni roki so naslednji: 5. julij, 2. avgust, 20. september in 25. oktober 2021.

Vlogo lahko oddate preko povezave.

M. D.