Poslanec Tanko vlado poziva k sprejemu načrta za obvoznico Ribnica

Obvoznica Ribnica bi bistveno izboljšala prometno varnost, zmanjšala okoljska bremena ter povečala zanimanje investitorjev za vlaganja v to območje ter s tem tudi ohranjala poseljenost tega območja na južni meji.

Tako navaja poslanec Jože Tanko, ki prihaja iz občine Ribnica, zato je na Vlado RS naslovil pisno poslansko pobudo v zvezi z državnim lokacijskim načrtom za obvoznico Ribnica. Zapisal je, da Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije opredeljuje 3. a razvojno os kot cestno povezavo čezmejnega pomena.

Dinamika izgradnje najpomembnejših investicij na 3. a razvojni osi, pri čemer sta ključni obvoznici Škofljice in Ribnica, močno zaostaja. Na zamudo pri izvedbi investicij je opozorilo tudi Računsko sodišče RS.

Poslanec Jože Tanko (Twitter)

Če k močno povečanem tovornem tranzitu, intenzivnemu tovornemu prometu, povezanim z največjimi industrijskimi obrati v Ribnici, vsakodnevnim dovozom na železniško rampo v Ribnici dodamo še močno pojačan vsakodnevni osebni promet v lokalni industrijski center Ribnico ter osebni promet zaradi dnevnih migracij v Ljubljano, pa je jasno, da promet povzroča hude prometne težave predvsem v Ribnici, je vladi zapisal poslanec Tanko.

Nadalje je dodal, da je treba z varnostnega vidika še posebej opozoriti, da čez edino glavno prometno povezavo čez Ribnico poleg ostalih občanov vsak dan vsaj dvakrat dnevno prehaja več kot 600 osnovnošolskih otrok.

Vladi je zato predlagal, naj nemudoma začne s postopkom sprejema državnega lokacijskega načrta (DLN) za obvoznico Ribnica in tako naredi prvi korak za izvedbo te nujno potrebne investicije, ki bo bistveno izboljšala prometno varnost, zmanjšala okoljska bremena ter povečala zanimanje investitorjev za vlaganja v to območje ter s tem tudi ohranjala poseljenost tega območja na južni meji.

Ko bo vlada odgovorila, bomo objavili tudi odgovor.

C. R.