Poslabšani gospodarski obeti in izrazita negotovost

(vir: pixabay.com)

V Sloveniji se je vrednost kazalnika gospodarske klime septembra opazno znižala in bila pod dolgoletnim povprečjem. Potrošnja gospodinjstev je bila v poletnih mesecih podobna kot v drugem četrtletju, ko je že nekoliko upadla, vedno bolj pa jo zavirajo cenovni pritiski, padanje kupne moči in večja previdnost potrošnikov.

Inflacija je bila septembra 10-odstotna. Zadovoljstvo z življenjem je v Sloveniji sicer nad povprečjem EU, poslabšujejo pa se pričakovanja.

Med ključnimi problematikami sta izpostavljeni inflacija in težave z dobavo energije, pomemben je ostal tudi problem zdravja in socialne varnosti ter pokojnin.

V gradbeništvu se je v poletnih mesecih nadaljevala rast aktivnosti, zlasti gradnja stavb, v tržnih storitvah pa se je prihodek zmanjšal.

Aktivnost v izvoznem delu gospodarstva in proizvodnja predelovalnih dejavnosti sta se povečali, negotovost v mednarodnem okolju (vojna v Ukrajini, inflacijski pritiski, motnje v dobavnih verigah) pa je velika in negativno vpliva na razpoloženje v izvozno usmerjenih dejavnostih.

Prav tako se nadaljujejo stroškovni pritiski v gradbeništvu in drugih dejavnostih. Poraba elektrike je bila septembra, podobno kot mesec prej, medletno nižja za 7 %. Poraba plina se je glede na preteklo petletno obdobje od začetka leta zmanjšala za več kot desetino, kar povezujejo s podražitvami plina v povezavi z energetsko krizo in njegovo manjšo porabo predvsem v industriji.

V avgustu je bila poraba plina za 14 % nižja od primerljive povprečne porabe v prejšnjih petih letih, razlika v septembru je bila manjša, v oktobru pa bo glede na dosedanje podatke ponovno večja.

Zaposlenost ob nadaljnjem upadanju števila brezposelnih še narašča, podjetja pa težave pri iskanju usposobljenih delavcev še naprej rešujejo z zaposlovanjem tujcev.

Zapisali so še, da se tudi obeti gospodarske rasti v evrskem območju ob močnih inflacijskih pritiskih in energetski krizi ter zaostrovanju denarne politike poslabšujejo.

Takšne so najnovejše ugotovitve vladnega urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar), objavljene danes.

A. L.