Poročilo, ki mu manjka vse, kar je bistvenega pri vladavini prava

Evropska poslanka Romana Tomc

Evropska komisija je z najavo spremljanja delovanja vladavine prava v državah članicah sprožila velika pričakovanja. Poročilo 2023 je že četrto po vrsti. Če smo pomanjkljivosti v prvem še lahko tolerirali, pa pri četrtem poročilu ugotavljamo, da ne le da pomanjkljivosti ostajajo, temveč poročila sama po sebi nimajo nobene dodane vrednosti.

Gre za dokument z izrazito politično noto, namenjen napadom na politične nasprotnike in ne ugotovitvi dejanskega stanja. Zaradi tega poročila se vladavina prava ne v Sloveniji ne kjerkoli drugje, ne bo niti za malo izboljšala.

Komisija se spretno izogiba ocenam, razen kadar ji je to v interesu. Na premišljen način prikrito vsiljuje svoje ideje kot npr. kakšna naj bo organiziranost pravosodnega sistema. Navaja cel kup nepomembnih statističnih podatkov, recimo tudi to, da je imela neka delovna skupina že en sestanek. Je bistveno koliko ur so sedeli skupaj ali je bistveno o čem so govorili in kakšne zaključke so sprejeli? Tudi o policiji je veliko govora, zaman pa boste pričakovali podatek, da je zaradi političnih pritiskov na policijo odstopila ministrica za notranje zadeve. V poročilu ne boste izvedeli niti tega, kaj se je dogajalo na ustavnem sodišču v zvezi z RTV, boste pa lahko prebrali, da ima Komisija za preprečevanje korupcije pet novih zaposlenih. 

Komisija priznava, da še vedno obstajajo pomisleki glede neodvisnosti sodstva, vendar hkrati dodaja, da je k zmanjšanju teh pomislekov prispevalo tudi dejstvo, da naj bi bil Nacionalni preiskovalni urad zaradi imenovanja novega/starega direktorja spet neodvisen. Lahko se samo vprašamo, ali gre za popolno nepoznavanje vsebine ali pa za zavestno norčevanje bruseljskih uradnikov iz resnih težav, ki jih imamo v Sloveniji z vladavino prava in neodvisnostjo tako imenovanih neodvisnih institucij. 

Čeprav Komisija besedo »zaskrbljen« uporabi večkrat kot v lanskem poročilu, pri tem vseeno ugotavlja, da smo kar dobri in da smo pridno upoštevali lanska priporočila. Nismo še ravno idealni, če pa je kje kakšna pomanjkljivost, smo ravnokar v zaključni fazi časovnic novih strategij in priporočil, ki bodo odpravile to  vrzel. Še posebej pa se je, po mnenju Komisije, izboljšalo področje medijev. Do popolnosti nam manjka samo še to, da odpravimo nedopustno koncentracijo in nepregledno lastništvo. Dejstvo, da se očitek o nedopustni koncentraciji medijev in nepreglednem lastništvu nad njimi vleče že od prvega poročila dalje, zgodi pa se nič, je kronski dokaz, kako je Poročilo o vladavini prava brez vsake moči in ob tem tudi, kako politično motivirano je.

Glede RTV Slovenija Komisija ne bi mogla biti bolj prozorna. Svoje ugotovitve utemeljuje predvsem na navedbah Mirovnega instituta in Mreže nevladnih organizacij, ki jo je do nedavnega vodil novi predsednik programskega sveta RTV. Da je zadeva naravnost absurdna, omenjeni organizaciji citirajo ali uporabljajo kot vir več kot dvajsetkrat (20x!). Temu ustrezno je tudi besedilo. Ne pozabijo omeniti, da je vodstvo RTV Slovenija v preteklem letu izvajalo nedopustne pritiske na uredniško politiko in mobing na zaposlene, vendar bo od zdaj naprej vse drugače, saj je RTV depolitizirana. Komisija ugotavlja, da bo ob upoštevanju, da vodstvo po novem zakonu ne bo več neposredno imenovano v Državnem zboru, možnost političnega vpliva na RTV močno zmanjšana. Kako je lahko v parlamentarni demokraciji posredno imenovanje bolj demokratično od neposrednega odločanja v parlamentu, hramu demokracije, ostaja uganka.

Nevladne organizacije in civilna družba so tudi sicer zelo navdušeni nad izboljšanim okoljem za njihovo delovanje. To je, glede na obilne finančne injekcije, ki jim jih namenila vlada prek javnih razpisov, povsem razumljivo. Mimogrede komisija omeni še, da je bilo v lanskem letu  po hitrem postopku sprejetih rekordno število zakonov. Da je to res nenavadno in da bi se bilo potrebno vprašati zakaj je tako, ni predmet tega poročila.

Veliko je še navedb, ki bi jim lahko očitali, da so tam s političnim sporočilom. Žal je še več takšnih, ki jih manjka. Ne glede na izgovore Komisije o predpisani metodologiji, je bistvo Poročila o vladavini prava 2023 tisto, kar v njem manjka. To pa je celovita in realna ocena delovanja pravne države v Sloveniji, ki je po ocenah mnogih v Sloveniji ogrožena. Čeprav se evropske institucije, v tem primeru Komisija, čutijo poklicane za to, da branijo pogodbe in vladavino prava, je to pričakovanje, dokler bodo pisali taka poročila kot je letošnje, povsem iluzorno. Ko se bodo začeli strokovno, pošteno in pregledno ukvarjati z vsebino, morda.

Romana Tomc