Popravek Novo mesto: Se pri financiranju izgradnje zapleta?

Vrtec v Bršljinu. (foto: MD, 15. 1. 2018)

Dne 12. januarja 2018 smo na portalu objavili prispevek Novo mesto: Se pri financiranju izgradnje zapleta? (pri-financiranju-izgradnje-zapleta) Iz Mestne občine Novo mesto smo 12. februarja 2018 prejeli zahtevek za popravek, ki ga objavljamo v celoti.

Mestna občina Novo mesto izvajalcu redno plačuje upravičene stroške

V članku z naslovom Novo mesto: Se pri financiranju izgradnje zapleta, objavljenem 12. 1. 2018, ki se navezuje na izgradnjo novega vrtca v Bršljinu, so podane nekatere neresnične in nepreverjene trditve. Mestna občina Novo mesto redno poravnava obveznosti do izvajalca, podjetja Markomark Nival, d. o. o. Trditev, da ni plačala štirih računov, zapadlih med 30. aprilom in 30. septembrom 2017 je neresnična, saj so bili omenjeni računi plačani v obdobju med 10. majem in 5. oktobrom 2017, s čimer je bila spletna stran moja-dolenjska.si večkrat seznanjena. Tako ne drži niti trditev, da je bilo do objave prispevka plačanih zgolj 26,11 % skupne vrednosti.

Zaradi navedenega ne držijo trditve neimenovanega avtorja članka, da občina ni poravnavala svojih finančnih obveznosti in, da je breme financiranja v času izgradnje prenesla na izvajalca. Prav tako ne držijo namigovanja, da bi bila za zamudo pri izvedbi projekta lahko kriva plačilna nedisciplina Mestne občine Novo mesto. Na zamudo Mestna občina Novo mesto ni imela vpliva. Izvajalcu je morala v septembru 2017 najprej priznati določene časovne zamike zaradi postopkov pridobivanja gradbenega dovoljenja, naknadno pa je prišlo do zapletov izvajalca s podizvajalcem, ki je imel težave z dvigom cen tako materiala kot izvedbenih storitev, česar pri ponudbi ni predvidel. Občina si je v okviru razpoložljivih pravnih sredstev vseskozi prizadevala, da bi se dela čim prej zaključila in bi bil objekt čim prej pripravljen za vselitev otrok. Zaradi neupravičene zamude z deli bo izvajalcu obračunala tudi pogodbeno kazen v skladu s sklenjeno pogodbo.

Po posvetovanju z vodstvom vrtca, starši, ki jih je prostorska stiska v zadnjih mesecih najbolj prizadela, in predvsem ob pisnih zagotovilih izvajalca, nadzornikov in ostalih pristojnih služb o ustreznosti notranjih prostorov vrtca, se je Mestna občina Novo mesto januarja odločila, da omogoči uporabo novih prostorov in s tem otrokom zagotovi najboljše možne pogoje za predšolsko vzgojo. V naslednjih tednih je izvajalec zaključil tudi dela na zunanjih površinah in pridobil uporabno dovoljenje za objekt.

Lep pozdrav

Odnosi z javnostmi

Mestna občina Novo mesto