Ponovno objavljene plače policistov, inšpektorjev in drugih zaposlenih na ministrstvu

(vir: policija.si)

Ministrstvo za notranje zadeve je tudi tokrat objavilo podatke o bruto plačah javnih uslužbencev. Iz seznama plač 8666 zaposlenih v Policiji, Inšpektoratu za notranje zadeve in Ministrstvu za notranje zadeve je razvidno, da je bila februarska izplačana bruto plača  najvišja v znesku 8691 evrov, od tega je bilo 401 evrov dodatka za uspešnost in 2040 evrov t. i. covid-dodatka za delo v rizičnih razmerah.

Brez teh dodatkov bi prejemnik, zaposlen v Generalni policijski upravi, prejel 6257 evrov bruto, kar je še zmeraj zelo visoko in višje od plače predsednika države ali predsednika vlade.

Prvi na seznamu iz Policijske uprave Novo mesto je direktor uprave Janez Ogulin, ki je februarja prejel 6519 evrov bruto plače, od tega 445 evrov dodatka na uspešnost in 1932 evrov covid-dodatka za delo v rizičnih skupinah. Brez teh dodatkov bi prejel 4142 evrov bruto plače.

Naslednji iz novomeške policijske uprave je Bojan Bogovič, ki je prejel 5949 evrov bruto plače, od tega 509 evrov dodatka za uspešnost in 1391 evrov covid-dodatka. Brez dodatkov bi prejel 4049 evrov bruto.

Celoten seznam izplačanih bruto plač je na voljo na naslednji povezavi: Place-MNZ_februar-2021.pdf (gov.si)

V preglednici so prikazane bruto plače javnih uslužbencev za februar 2021, razen tistih, ki opravljajo delo prek javnih del, in tistih, ki so prejeli plačo, nižjo od minimalne bruto plače (1024,24 evra), saj bi objava teh podatkov lahko predstavljalo razkritje občutljivih osebnih podatkov.

Prikazani so podatki o dejanski bruto plači javnih uslužbencev, ki vključuje:

  • osnovno plačo,
  • del plače za delovno uspešnost,
  • vse dodatke, ki so bili javnim uslužbencem izplačani 5. marca 2021.

V znesek niso vključena povračila in nadomestila stroškov v zvezi z delom (na primer povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, povračila stroškov na službenem potovanju in podobno).

Dodatki

Javni uslužbenci v času epidemije COVID-19 prejemajo dodatek za rizične razmere, zato so plače v tem obdobju višje, kot bi bile sicer. Na podlagi veljavnih predpisov so upravičeni tudi do plačila redne delovne uspešnosti, na podlagi različnih stavkovnih sporazumov pa tudi do plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela.

V preglednici je zato posebej prikazana še višina plačila za delovno uspešnost in dodatka za delo v rizičnih, tj. covid-razmerah. Oba zneska sta že vključena v prikazano bruto plačo javnega uslužbenca.

Povprečni odstotek dodatka za rizične razmere, obračunan pri plači za februar 2021, je v Ministrstvu za notranje zadeve 12,4 odstotka, v Policiji 21,7 odstotka in v Inšpektoratu RS za notranje zadeve 15,6 odstotka.

V državni upravi je izplačilo plač praviloma 5. v mesecu, v bruto plači so lahko zajeti tudi poračuni plač dodatkov za pretekle mesece.

To je seznam prvih 90 najbolje plačanih uslužbencev: 

Vir: tukaj, Seznam: Place-MNZ_februar-2021.pdf (gov.si)

M. D.