Ponovno bo začel delovati javni potniški promet

Fotografija je simbolična.

Vlada je odločila, da bo od 15. do 23. decembra 2020 v omejenem obsegu sproščen javni potniški promet, ki je bil zaustavljen 16. novembra.

Od jutri, 15. decembra, do vključno 23. decembra 2020, se sprošča javni potniški promet v Republiki Sloveniji.

Glede na to, da fakultete, srednje in osnovne šole ter vrtci še ne delujejo, se bo javni potniški promet odvijal po tako imenovanem počitniškem voznem redu.

Potrebno je upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje glede nošenja mask, razkuževanja rok, zasedenosti ter vstopanja in izstopanja iz vozil. Pri tem mora:

– Voznik avtotaksi vozila mora pred vstopom novega potnika poskrbeti za ustrezno dezinfekcijo delov vozila, ki so bili v fizičnem stiku s potnikom;

– Pri posebnih linijskih in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo z avtobusi, je število potnikov omejeno na število registriranih sedežev v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom;

– Pri posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih potnikov in občasnih prevozih potnikov, ki se izvajajo s kombiji, je lahko zasedenih največ 6 sedežev;

– Prevoz oseb s krožno kabinskimi žičnicami, vlečnicami in sedežnicami je dovoljen za največ eno osebo ali člane istega gospodinjstva, razen, ko gre za nujno oskrbo, medicinsko pomoč, zaščito ali reševanje.

Vsem potnikom svetujejo, da kupijo vozovnice v predprodaji, če je to le mogoče.

Potnikom priporočajo, da v času epidemije COVID-19 javnega prevoza ne uporabljajo za nenujne namene, saj ne smemo pozabiti, da epidemija še ni premagana. V času prekinitve javnega potniškega prometa se je marsikdo, ki so mu okoliščine to omogočale, posluževal trajnostnih oblik mobilnosti, kot sta denimo hoja ali kolesarjenje. V luči tega, da epidemija še ni premagana, spodbujajo vse, da v mejah zmožnosti s tem nadaljujejo.

M. D.