Pomoč podjetjem: 20 milijonov evrov za ohranjanje gospodarske aktivnosti

Slovenski regionalni razvojni sklad s sedežem v Ribnici je objavil javni razpis za dodeljevanje likvidnosti posojil podjetjem na problemskih in obmejnih problemskih območjih.

Gre za pomoč gospodarstvu po epidemiji z novim koronavirusom, podjetja pa lahko pridobijo posojila od 5000 do 50.000 evrov.

Gre za brezobrestna posojila, z rokom odplačila 5 let in moratorijem do 6 mesecev. Zavarovanje posojila je zgolj z menicami, brez stroškov odobritve in brezplačnim vodenjem kredita.

Za posojila lahko zaprosijo mikro, mala in srednje velika podjetja, denar je namenjen za ohranjanje gospodarske aktivnosti in s tem tudi za ohranjanje delovnih mest.

Sklad bo razdelil za 20 milijonov evrov brezobrestnih posojil. Razpisana sta dva roka za oddajo vloge, in sicer do 24. avgusta in drugi do 9. oktobra 2020.

Več informacij je dostopnih tukaj

Za ugodna posojila lahko zaprosijo podjetja, ki delujejo na območju naslednjih občin:

Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren-Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radeče, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče-Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica.

C. R.