Policija razbila tihotapsko mrežo, zasegla več kot pol tone droge in orožje

Podrobneje sta ugotovitve policije na današnji spletni novinarski konferenci predstavila Damjan Petrič, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, in Matjaž Jerkič, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi. (vir: policija.si)

V okviru obsežne kriminalistične preiskave s področja prepovedanih drog in orožja so kriminalisti opravili 58 hišnih preiskav in pridržali 23 oseb. Z izjemno zahtevno kriminalistično preiskavo so preprečili uporabo več kot pol tone prepovedanih drog.

Kriminalno združbo je sestavljalo več kot 80 oseb. Z zaseženo drogo bi člani združbe zaslužili okoli 1,6 milijona evrov.

V zaključni akciji je sodelovalo več kot 550 kriminalistov in policistov iz vse Slovenije.

V času triletne, zelo kompleksne preiskave so razbili dobro organizirano kriminalno združbo, ki je izvrševala predvsem kazniva dejanja s področja tihotapljenja in preprodaje prepovedanih drog, ob tem pa tudi kazniva dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja. Hudodelska združba je aktivno delovala v mednarodnem prostoru, predvsem pa je bila prisotna v Sloveniji. Bila je dobro notranje hierarhično organizirana z jasno določenimi nalogami posameznikov, od vodij pa vse do uličnih preprodajalcev.

V preiskavi so kriminalisti potrdili že v preteklosti prepoznan način delovanja mednarodnih kriminalnih združb, ko kriminalna združba za svoje kriminalno delovanje kupi transportno podjetje, registrirano v Sloveniji, zato da si v okviru legalne prevozniške dejavnosti zagotovi varen in neoviran transport prepovedanih drog v mednarodnem okolju. Za varno izvrševanje kaznivih dejanj in medsebojno komuniciranje so člani kriminalne združbe uporabljali visokotehnološka komunikacijska sredstva in pokazali izredno iznajdljivost ter previdnost.

V policiji ocenjujejo, da je bil z razbitjem kriminalne združbe zadan pomemben udarec tistim, ki v slovenskem okolju trgujejo s prepovedanimi drogami.

Treba pa se je zavedati, da bo že v naslednjih dneh razbito kriminalno združbo na trgu trgovine s prepovedanimi drogami nadomestila druga kriminalna združba. Za trg prepovedanih drog namreč veljajo osnovni zakoni povpraševanja in ponudbe.

Z izjemno zahtevno kriminalistično preiskavo preprečili uporabo več kot pol tone prepovedanih drog

Kriminalno združbo je sestavljalo več kot 80 oseb, ki so imele različne vloge v hierarhično razdeljeni združbi, zoper njih pa so bili zbrani dokazi, da so izvršili več kot 190 kaznivih dejanj. Člani združbe so tako poskrbeli za organizacijo nabave večjih količin droge v tujini, pridobivanje ustreznih skladišč, transport prepovedane droge iz Španije v Slovenijo in za organizacijo mreže kurirjev ter posrednikov do končnih preprodajalcev na ulici. Da bi povečali količino razpoložljive droge za slovenski trg in tudi za izvoz v Avstrijo in Nemčijo, so vzpostavili ustrezno prirejene prostore in opremo za gojenje prepovedane rastline konoplje, s čimer so dosegli večjo vsebnost THC v rastlinah in obilnejšo rast.

V okviru mednarodne preiskave, ki jo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, so kriminalisti v sodelovanju z varnostnimi organi Italije, Španije, Francije, Avstrije, Srbije in Bosne in Hercegovine potrdili, da so člani mednarodne hudodelske združbe želeli na območje Slovenije pripeljati skoraj 600 kilogramov prepovedane droge konoplja in nekaj kilogramov heroina. Navedena prepovedana droga jim je bila zasežena na ozemlju več držav. Na isti način so iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo pripeljali vsaj tri avtomatske puške in naboje.

V zaključni akciji 15. februarja na 68 lokacijah v Ljubljani in na Obali opravili 58 hišnih preiskav

Prijeli in pridržali so 23 osumljencev kaznivih dejanj, 16 jih je bilo privedenih pred preiskovalnega sodnika, ki jim je odredil sodno pridržanje. Večina osumljencev je bila predhodno že obravnavana za kazniva dejanja, povezana s prepovedanimi drogami, nekateri pa tudi za kazniva dejanja z elementi nasilja oziroma premoženjske kriminalitete.

Zasežena prepovedana droga

Samo v zaključni akciji je bilo zaseženih več kilogramov prepovedanih drog in nedovoljenih snovi, in sicer kokain, heroin, rastlina konoplja, MDMA in testosteron, ki so še predmet analiz.

V preiskavi je bilo zaseženih tudi 12 kosov orožja in več streliva, skoraj 90.000 evrov gotovine, več deset mobilnih telefonov in računalnikov in dve osebni vozili višjega cenovnega razreda.

V okviru hišnih preiskav so bili odkriti tudi trije prirejeni prostori za gojenje prepovedane droge konoplja, kjer je bilo skupno zaseženih 2.254 sadik konoplje, in en prirejen prostor za proizvodnjo sintetičnih drog. Za delovanje navedenih prirejenih prostorov so storilci izvrševali tudi tatvine električne energije in tako v letu dni oškodovali elektro podjetja za skupno okoli 85.000 evrov.

Kriminalisti so uspeli preprečiti uporabo več kot pol tone prepovedanih drog in odkrili več kot 80 preprodajalcev.

To je posledica izjemno velikega obsega dela kriminalistov v preiskavi, saj so zoper osumljence sestavili več kot 1.400 strani dolgo kazensko ovadbo, ki so jo opremili z več kot 3.100 prilogami, ki pa se bodo med preiskavo zaseženih predmetov še znatno povečale. Seveda pa s tem kriminalistična preiskava ni zaključena, saj kriminalisti z aktivnostmi nadaljujejo.

Prav tako se nadaljuje tudi finančna preiskava z namenom odvzema nezakonito pridobljene premoženjske koristi, ki so si jo pridobili storilci.

Podrobneje sta ugotovitve policije na današnji spletni novinarski konferenci predstavila Damjan Petrič, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Ljubljana, in Matjaž Jerkič, pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi.

Še več o tem lahko preberete na povezavi: Policija 

C. R.